2012-06-01-DE-KOETSIER-taverne-restaurant-02SINT-PIETERS-LEEUW: – De taverne De Koetsier in het Colomapark zal tijdelijk worden gesloten. De procedure die een nieuwe uitbater moest opleveren vanaf 1 januari 2016 leverde geen resultaat op. Een gemengde commissie van 12 leden oordeelde dat de enige inschrijver geen goede, bloeiende en duurzame oplossing bood voor de toekomst van De Koetsier. De Raad van Bestuur van CC Coloma en het College van burgemeester en schepenen volgden dit advies.

Jan Desmeth, Voorzitter CC Coloma en Schepen voor Cultuur : “Met spijt in het hart zullen we De Koetsier tijdelijk sluiten, doch verkiezen we een tijdelijke sluiting boven een onvoldoende duurzame oplossing voor de toekomst. We zullen nu contact opnemen met de zeven geïnteresseerden, die het bestek hebben opgevraagd en interesse toonden maar uiteindelijk niet inschreven. We zullen trachten uit te zoeken welke hindernissen of drempels de geïnteresseerden tegenhielden om in te schrijven. Op deze manier willen we met nog meer kennis van zaken de nieuwe procedure starten. We beogen de nieuwe procedure op te starten nog voor de zomer.”

Dit diepgaand marktonderzoek zal tegen 1 maart 2016 klaar zijn. Voor de lente nog zal worden bepaald welke richten men in de toekomst uit wilt.

In 1984 werd het Colomakasteel en het gebouw dat later werd omgedoopt tot De Koetsier aangekocht door de gemeente. In 1991 werd de 1se concessie uitgeschreven en sindsdien is de taverne De Koetsier steeds open geweest. Het is een zeer spijtige zaak dat we de taverne tijdelijk moeten sluiten. We hopen van harte dat het marktonderzoek meer duidelijkheid brengt en dat de taverne in de toekomst opnieuw succesvol wordt uitgebaat.” Besluit Lucien Wauters, schepen voor Gebouwen.

%d bloggers liken dit: