WERKENSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 29 juni 2015 zullen er in de P. Basteleusstraat onderhoudswerken starten. De werken omvatten het affrezen en terug aanleggen van de rijwegverharding (onderlaag en toplaag).

Het einde van de werken wordt voorzien tegen dinsdag 7 of woensdag 8 juli 2015 mits gunstige weersomstandigheden.

Het doorgaand verkeer is niet mogelijk. Tijdens werkdagen zal de toegang tot de woningen zeker mogelijk blijven langs het voetpad. Na het einde van de werkdag zal de aannemer, Wawebo nv, plaatselijk de nodige maatregelen treffen om het niveauverschil te minimaliseren. De parking van het voetbalterrein blijft steeds toegankelijk.

In geval van problemen kan u terecht bij de technische dienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 02 371 22 90 of 02 371 22 88.

%d bloggers liken dit: