water-WATERKRAANSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – 15 gemeenten uit de Rand waaronder Sint-Pieters-Leeuw willen hun samenwerking met de Brusselse waterdistribiteur Vivaqua stop zetten. De Vlaamse gemeenten worden naar eigen zeggen niet au serieux genomen door de Brusselse intercommunale. Daarom willen ze gebruik maken van een uitstap clausule in een samenwerkingsakkoord dat ze vorig jaar afsloten met Vivaqua.

Het botert al een tijdje niet meer tussen de Brusselse intercommunale Vivaqua en de gemeenten uit de Rand. Vorig jaar al trokken Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw naar de Raad van State omdat vijf Franstalige directeurs aan het hoofd staan van Vivaqua. Volgens de taalwetgeving moet de intercommunale ook Nederlandstalige directeurs hebben.
Burgemeester Luc Deconinck: “We hebben daar in de Raad van Bestuur nog geen kwart van de vertegenwoordigers.En de meeste beslissingen worden genomen in het dagelijks bestuur. We voelen ons dus miskend. Bovendien wil VIVAQUA fuseren met het noodlijdende Hydrobru, een andere intercommunale die drinkwater verdeelt en regen- en afvalwater afvoert. Door de fusie zou VIVAQUA echter ook 500 miljoen euro schulden erven van Hydrobru. Een factuur die de Randgemeenten echter niet willen betalen”.

De inwoners in de Rand hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Zo moet Vivaqua nog zeker tot februari 2018 water leveren in de Rand.

Burgemeester Luc Deconinck: “De waterprijs bij ons is op dit moment zeer duur. Wij denken dat er mogelijkheden moeten zijn om mits een goed beheer de kostprijs van de waterbedeling naar beneden te halen op termijn wat onze burgers toch ten goede moet komen. Want dat is een van de grote problemen op dit moment dat we eigenlijk de controle over ons waternet en waterdistributie kwijt dreigen te raken indien we bij Vivaqua blijven.”

Sint-Pieters-Leeuw start daarom een juridische procedure om uit de Brusselse intercommunale Vivaqua te kunnen treden. Ook Dilbeek, Machelen,… hebben de uitstap de volgende weken geagendeerd op de gemeenteraad.

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwDe gemeente wil gebruik maken van het recht tot uittreding als vennoot uit Vivaqua geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, goedgekeurd door de ordonnatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014 onder de uittredingsvoorwaarden zoals deze op heden bestaan, met name de bepalingen van het samenwerkingsakkoord, de statuten van Vivaqua, voor zover van toepassing, en de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het college van burgemeester en schepenen te machtigen alle daartoe vereiste stappen te ondernemen en alle praktische modaliteiten verbonden aan de uittreding conform de wettelijke bepalingen te onderhandelen met Vivaqua zoals o.m. de overname van het drinkwaternet in Sint-Pieters-Leeuw, het aandeel in de vereniging dat de gemeente toekomt ingevolge haar uittreden, de modaliteiten die nodig zouden zijn om de continuïteit van de drinkwaterlevering te waarborgen en de schade voor alle betrokkenen indien mogelijk te beperken.

%d bloggers liken dit: