vzw_De-Poel_logoZUUN: – De Poel vzw organiseert nu zaterdag 25 april 2015 een spaghetti- en croquefestijn.
Deze vindt plaats in de parochiezaal St-Lutgardis te Zuun, Arthur Quintusstraat 22, doorlopend van 11u30 tot 21u.

Recent is De Poel vzw gestart met de bouw van een industrieel voedingsatelier in St-Genesius-Rode. De gasten zullen er verkoopbare, kwaliteitsvolle producten maken, zodat ze later eventueel kunnen doorstromen naar het reguliere of semi-reguliere arbeidscircuit.
In St-Pieters-Leeuw werd er een volwaardige computerklas ingericht, en wordt er geleerd, om de persoonlijke ontwikkeling van de gasten te bevorderen. Een heus trainingscentrum om de noden bij de verschillende arbeidsvormen op te vangen, zal er uitgebouwd worden. Daarnaast is ook de optimalisering van een houtatelier aan de orde.
In Schepdaal wordt er gezorgd voor rust, ontspanning en relaxatie voor personen met de zwaarste zorgvraag. Bijkomend sanitair, douche en badkamer, passieve snoezelruimte werden reeds gerealiseerd. Een multifunctionele ruimte en snoezeltuin staan nog op de planning.
De Poel Vzw wil bekomen dat iedereen zich “wel” voelt in zijn “zijn”.

Daarnaast wordt er in het home van Ruisbroek en in de bungalows van Ternat opvang geboden en activiteiten aangeboden aan gasten die hier permanent of tijdelijk nood aan hebben.
Met deze nieuwe unitwerking bij De Poel is ook de visie van De Poel aangepast: de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, en hierbij ook zorg op maat, staan centraal.

De Poel Vzw organiseert verschillende activiteiten om al deze projecten te kunnen verwezenlijken. Het jaarlijkse spaghettifestijn is er één van. Deze wordt georganiseerd oor de gebruikersraad van De Poel vzw (ouders, broers, zussen en sympathisanten van de gasten van De Poel). De opbrengsten gaan integraal naar De Poel vzw. Dit eetfestijn wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de gebruikersraad, personeelsleden en vrijwilligers.

Kan men niet aanwezig zijn, en wil men De Poel vzw toch steunen? Dan kan men een gift doen via het nummer BE42 7795 9092 6054 met vermelding “spaghetti”. Voor giften vanaf 410 € ontvangt men een fiscaal attest.

%d bloggers liken dit: