SINT-PIETERS-LEEUW: – Ondanks de nieuwe politiezone Zennevallei pas van start gaat op 1 januari 2016, is het nieuwe korps nu al zichtbaar in het straatbeeld. Zo werd vanmorgen al een nieuw politievoertuig in gebruik genomen met daarop de aangepaste belettering. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de nieuwe vlag voor te stellen.
2015-04-08-politiezone-Zennevallei_06
De politiezone Zennevallei is een fusie van de korpsen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

Het nieuw politievoertuig is een Volvo xc60 met de striping van de Zennevallei. Dit voertuig rijdt sinds een paar weken rond in de politiezone. Om efficiënt te werken zullen alle voertuigen die nu al worden aangeschaft met deze striping worden uitgerust. Ze wil de politie immers vermijden dat ze onnodige kosten moeten doen aan nieuwe voertuigen. Daarom zal ook op het voertuig dat nu gebruikt zal worden door de interventiedienst van de politiezone Sint-Pieters- Leeuw op korte termijn de mobiele ANPR camera van de politiezone Beersel geïnstalleerd worden. Het voertuig waar hij in Beersel op stond is afgeschreven en wordt niet meer vervangen.

Naast dit voertuig werd er ook een vlag gemaakt van de Zennevallei. Ze staat symbool voor de toekomst.
Het is al geruime tijd stil aan het front van de fusiezone Zennevallei. Het is echter niet omdat het stil is dat er niet op kruissnelheid wordt gewerkt aan de realisatie van dit groots regionaal project. Zowel formeel, als informeel worden de bouwstenen van de Zennevallei gelegd. Veel ziet de burger daar nog niet van. Dat is ook normaal gezien er veel werk achter de muren wordt gedaan. De installatie van het politiecollege, de installatie van de politieraad zijn formele gebeurtenissen die publiekelijk al zichtbaar zijn.
Korpschef Sint-Pieters-Leeuw, Marc Crispel: “Binnen deze organen worden belangrijke beslissingen genomen. Denken we maar aan de voordracht van de korpschef, de aanduiding van de politiesecretaris, het vastleggen van de personeelsformatie naar 213 mensen waaronder 45 administratief en 168 operationele medewerkers, het bepalen van een nieuwe minimumnorm voor de zone enz. Er wordt ook naarstig gewerkt aan de overheveling van de medewerkers van de drie oude zones naar de nieuwe zone. De meeste medewerkers zullen op 1 januari herplaatst worden door de nieuwe korpschef. Een deel van hen zal via interne mobiliteit zijn nieuw werkplek kunnen innemen. Deze procedure is een bevoegdheid van de politieraad. We hebben gekozen voor een medewerkersbeweging die het minst sociaal doorweegt voor onze mensen. Dit werd mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met de syndicale partners waarmee we een sociaal charter hebben opgesteld. Dit charter heeft tot doel transparant en duidelijk te zijn naar onze mensen, met oog voor statutaire, sociale en professionele belangen van elke partij”.

Deze diashow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: