2014-05-09-fusie-politie_in-staatsblad_pag92SINT-PIETERS-LEEUW: – De fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw is bijna rond. Het KB dat het werkgebied van de nieuwe zone afbakent, is op 9 mei 2014 in het Staatsblad verschenen.
De drie betrokken gemeenten kunnen daardoor de politieraadsleden verkiezen. Daarna volgt nog de indeplaatsstelling van de nieuwe zone.
Het besluit van 24 april 2014 wijzigt de zone-indeling van de provincie Vlaams-Brabant. Op de dag dat de nieuwe zone wordt ingesteld, verdwijnen de huidige politiezones en worden de betrokken bepalingen uit het KB van 28 april 2000 opgeheven.

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/05/09_2.pdf#Page92 – Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones, BS 9 mei 2014.

2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_BeerselDe nieuwe politiezone zal een hybride organisatiestructuur hanteren met het hoofdgebouw in Sint-Pieters-Leeuw van waaruit een centrale functionele aansturing zal gebeuren en verder twee sectoren Noord en Zuid waar gebiedsgebonden zal worden gewerkt.

Ten laatste op 1 januari 2016 moet de nieuwe, grote politiezone, helemaal operationeel zijn. De fusie zone waakt dan over 94.000 inwoners en wordt daarmee dan de tweede grootste politiezone van de provincie Vlaams-Brabant na Leuven,

%d bloggers liken dit: