2014-02-28-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_ingang_lokettenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 24 maart 2014 start de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met de biometrische gegevens in paspoorten en verblijfstitels voor vreemdelingen.

Biometrische gegevens zijn meetbare lichaamskenmerken, aan de hand waarvan we iemand kunnen identificeren.
Nieuw is de opname van vingerafdrukken. Deze zullen met een speciale scanner genomen worden aan de loketten van de diensten Bevolking en Vreemdelingen.

Alle Belgische gemeenten moeten op dit nieuwe systeem overschakelen, om fraude en vervalsing tegen te gaan en aan de Europese normen voor een veilige burgerluchtvaart te voldoen. Ze kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van de FOD Buitenlandse Zaken.

SONY DSCBIOMETRISCH PASPOORT

Wie vanaf 24 maart bij de dienst Bevolking een internationaal paspoort komt aanvragen, zal merken dat de procedure ietwat veranderd.
Er wordt niet enkel een pasfoto gevraagd en ingescand, er worden ook vingerafdrukken van de burger genomen. Alles gebeurt met een en hetzelfde apparaat: de “biobox”. De afdrukken komen niet óp de pas maar worden bewaard in een chip achteraan op het paspoort.
De handtekening van de aanvrager wordt niet meer op papier gezet maar op een digitaal scherm van de biobox, waardoor de handtekening elektronisch geregistreerd wordt.

De biobox toestellen bestaan uit:
– een A6-scanner voor het inscannen van de pasfoto van de burger
– een vingerafdruklezer
– software om de handgeschreven handtekening van de burger op te nemen
– een documentlezer voor de activatie van nieuwe kaarten.

BIOMETRISCHE VERBLIJFSKAART
Kom je als niet-Europeaan een verblijfskaart aanvragen, ook dan worden je vingerafdrukken genomen.

BIOMETRIE?
is het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens. Het belangrijkste voordeel van een biometrische identificatiemethode is dan ook dat het niet afhangt van bezit (keycard) of kennis (pincode of een wachtwoord): het lichaam zelf bevat kenmerken die zo uniek zijn dat identificatie daarmee mogelijk is.

Meer info: dienst Bevolking 02 371 22 51

%d bloggers liken dit: