stop-genoegBRABANT: – Het Provinciaal Comité van Brabant heeft vandaag een eerste filmpje tegen de agressie op de voetbalvelden gelanceerd.

Enige tijd geleden heeft het Provinciaal Comité van Brabant beslist om een actie te organiseren tegen agressie in de voetbalsport. Ze hadden beslist om deze actie kortelings te lanceren. De recente dramatische actualiteit heeft hen aangezet om de zaak te doen versnellen.

Het is daarom dat ze vanaf vandaag onze actie “ROGER” lanceren, die in eerste instantie zal geconcretiseerd worden door een reeks van videoclipjes, die -naar zij hopen- iedereen zal raken.

Gedurende 5 weken zullen ze op hun website wekelijks één van de videoclipjes lanceren, dat u dan zal kunnen bekijken op hun website of op Youtube.

Meer info www.ligbrabant.be

%d