VLEZENBEEK: – Het kruispunt van de Postweg en de Appelboomstraat, beter gekend als ‘De Vijfhoek’ wordt heringericht. De nieuwe rotonde en omgevingswerken zullen de verkeersveiligheid van het kruispunt verhogen voor alle weggebruikers.
Ook bussen en vrachtwagens die nu maar moeilijk door kunnen zullen vlot over de nieuwe rotonde kunnen rijden.

2012-12-04-vijfhoek-Vlezenbeek
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 120 werkdagen (+6 maanden).
De kostprijs voor de wegenis- en rioleringswerken bedraagt 550.000 euro. De nieuwe openbare verlichting zal 13.800 euro kosten.

Het resultaat wordt een rotonde met nieuwe openbare verlichting en duidelijke, veilige rijroutes voor de fietsers.
De aanleg gebeurt in combinatie met rioleringswerken: in de omgeving van het kruispunt wordt de riolering conform het zoneringsplan aangepast en komt er een gescheiden stelsel.

In grote lijnen zijn volgende werkzaamheden voorzien:
– Het opbreken van alle bestaande materialen
– De aanleg van nieuwe rioleringsbuizen, een gescheiden rioleringsstelsel, deels ook in de Postweg en de Appelboomstraat.
– De aanleg van de rotonde, een beplantingsvak omringd door een betonnen strook.
– De aanleg van fietspaden in betonverharding.
– De constructie van lijnvormige elementen zoals kantstroken en watergreppels.
– De aanleg van een nieuwe rijweg in asfalt.
– Het plaatsen van een nieuwe, aangepaste openbare verlichting.

De aanleg van de rotonde kadert in het project om de Postweg over de hele lijn veiliger te maken. De fietspaden werden enkele jaren geleden al beveiligd met haagjes en er kwamen rotondes in het centrum van Vlezenbeek en aan het revalidatieziekenhuis Inkendaal.

%d bloggers liken dit: