VLAAMS_BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant voert een grootschalige campagne om taallessen Nederlands voor anderstaligen te promoten.

De campagne spoort anderstaligen aan om Nederlands te leren en verwijst hen daarvoor door naar een geschikte taalcursus. De campagne startte op 14 augustus met de bussen van De Lijn die rijden met de affiche op de achterruit‘, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

Dit jaar zijn er twee nieuwe elementen toegevoegd aan de campagne. Er zullen 75.000 broodzakken met het beeld van de campagne verdeeld worden bij 1 à 2 bakkers in 43 gemeenten. En er wordt publiciteit gevoerd bij anderstalige facebook-pagina’s van het arrondissement Halle-Vilvoorde .

De andere pijlers van de campagne zijn:

In gemeentehuizen, OCMW’s, bibliotheken en werkwinkels worden 1.000 kleine A3-affiches verspreid.

In de gebieden met de grootste concentratie van anderstaligen wordt gedurende twee weken via zo’n 200 lijnbussen campagne gevoerd om een hoge zichtbaarheid in het straatbeeld te realiseren. Dit gebeurt via publiciteit op de achterruit of zijflanken van de bus.

In alle gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde wordt er huis aan huis, een flyer verdeeld.

Er wordt ook promotie gevoerd via de Wis-computers van de VDAB. Het gaat in totaal om 17 wis-kiosken en een banner op de opleidinspagina van de VDAB.

‘Deze campagne past in ons beleid voor het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant. Het uitgangspunt is dat Vlaams-Brabant integraal deel uitmaakt van Vlaanderen, waar het Nederlands de voertaal is. Mensen aanzetten om de Nederlandse taal te leren en blijven te hanteren is niet enkel belangrijk voor het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand, maar heeft ook tal van maatschappelijke gevolgen. Het zorgt ervoor dat anderstaligen kunnen deelnemen aan het Vlaamse gemeenschapsleven, makkelijker in contact kunnen treden met de lokale overheid en hun kansen verhogen op de arbeidsmarkt‘, besluit gedeputeerde Elke Zelderloo.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: