RUISBROEK: – Elk jaar laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onderhoudswerken aan bomen uitvoeren. Meestal zijn het snoeiwerken, maar soms moeten er ook bomen worden verwijderd die voor hinder of gevaar zorgen.
De voorbije week werd de rij populieren in de Wandelingstraat gekapt. Vanaf de Laekebeek tot het kruispunt met de Beemdstraat waren de bomen kaprijp en door de recente stormen werden vele ernstig beschadigd. Om verdere problemen te vermijden moesten ze worden verwijderd.

 
Na de werken wordt het aanpalende speelterrein opnieuw ingezaaid en worden er nieuwe bomen aangeplant.
Geen populieren deze keer, wel inheemse soorten zoals de wilg, de els en de es.

1 comment

  1. Komt er een finse piste ? In Ruisbroek zijn er veel joggers. Hout snippers zijn zachter om op te lopen.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: