SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht van het wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt”.

RUP Wilderveld: gemeentebestuur tegen beter weten in?

Donderdag 22 december 2011 staat het RUP Wilderveld opnieuw op de agenda van de gemeenteraad in Sint-Pieters-Leeuw. De bewoners van het Wilderveld hopen nog altijd dat het gemeentebestuur het huidige RUP Wilderveld aanpast en hierbij ook rekening houdt met hun bekommernissen als huidige inwoner (en dat zijn bijna 800 gezinnen). In haar laatste advies probeerde de onafhankelijk GECORO een evenwicht te vinden tussen het bouwen van nieuwe woongelegenheden en het behouden van de woonkwaliteit. Volgens de voorbereidende informatie gaat het gemeentebestuur dit advies echter niet volgen en gewoon het vorige plan doordrukken zonder grote wijzigingen (oa bebouwing voetbalveld, aanleg Colruytweg,…). Waar zijn onze verkozenen mee bezig? Als het belang van de honderden inwoners al geen algemeen belang meer is, vragen de bewoners zich af welk ander belang hier dan gediend wordt.

Chronologie van de feiten:

– in de zomer van 2010 liep het openbaar onderzoek voor een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de woonwijk Wilderveld in Zuun (Sint-Pieters-Leeuw). Enkele inwoners uit deze grote woonwijk aan de stadsrand, nemen de moeite om de plannen in te kijken op het gemeentehuis. Ze stellen tot hun verbazing vast dat achter de mooie beleidsvisies ingrijpende plannen schuilen: het nieuwe RUP voorziet in meerdere honderden nieuwe woningen en dit in zeer grote bouwdichtheden. Als inbreidingsgebied worden 5 nieuwe binnenzones volgebouwd en ontsloten met nieuwe wegen. Dit gaat ten koste van tuinen en ook het voetbalveld.

– op minder dan 2 weken tijd ontstaat er eind augustus 2010 in de wijk een spontane solidariteit onder de inwoners. De huidige woonwijk is immers nu al serieus volgebouwd en kampt met wateroverlast, parkeer- en andere problemen. De bewoners van het Wilderveld vragen een beter RUP, dat ook tegemoet komt aan hun problemen en geen nieuwe problemen veroorzaakt. Meer dan 500 bezwaarschriften worden ingediend bij het gemeentebestuur met tientallen verschillende argumenten om het RUP Wilderveld aan te passen en te verbeteren.

– onder de naam ‘Wilderveld Verstikt’ wensen de verzamelde inwoners in het najaar 2010 in dialoog te gaan met het gemeentebestuur, maar krijgen daar geen gehoor. De gemeente organiseert onder de druk dan toch op 13 december 2010 een zeer geanimeerde infoavond onder massale aanwezigheid van de bewoners. Maar inhoudelijk blijft de gemeente bij haar standpunt en worden alle bezwaren afgewimpeld.

– de onafhankelijke GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) die de bezwaarschriften moet behandelen, formuleert op 10 januari 2011 in haar advies enkele duidelijke beperkingen: de woningsdichtheid moet lager, bepaalde zones mogen niet bebouwd worden (zoals het voetbalveld dat een groene long moet worden), geen ontsluitingsweg naar Colruyt,… . Desondanks keurt de gemeenteraad op haar bijeenkomst van 24 februari 2011 een quasi ongewijzigd RUP Wilderveld goed en volgt ze dus het advies van de GECORO op meerdere vlakken niet. De massaal opgekomen bewoners druipen zwaar ontgoocheld af…

– de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die het RUP moet goedkeuren, wenst begin mei 2011 het dossier niet te behandelen en stelt dat de meer dan 500 bezwaarschriften onvoldoende gedetailleerd werden bekeken. Het dossier keert dus terug naar de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De GECORO neemt zijn taak ernstig en bekijkt het dossier opnieuw zeer grondig alsook de bezwaarschriften. Op 9 november 2012 formuleren ze een uitgebreid advies. Hierbij bevestigt de GECORO niet alleen haar eerder standpunt van januari, maar formuleert ze na het onderzoeken van de bezwaarschriften nog bijkomende adviezen ten gunste van de woonkwaliteit en leefbaarheid in het Wilderveld.

– ter voorbereiding van de gemeenteraad, stond op 13 december 2011 het RUP Wilderveld op de agenda van de interne gemeenteraads-commissie van ruimtelijke ordening. En… andermaal neemt de politiek het heft in eigen handen en worden de adviezen van de GECORO (commissie met specialisten) op meerdere essentiële punten niet gevolgd.Nu donderdag 22 december ligt het RUP Wilderveld opnieuw ter beslissing op de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw. En… het voorstel wijkt quasi niet af van wat er 10 maanden geleden ook niet had mogen goedgekeurd worden. De gemeente wil nog steeds het voetbalveld verkopen, de Colruyt-weg leggen, de ongeduldige projectontwikkelaars een zeer hoog aantal woonéénheden/appartementsblokken laten bouwen …

De bewoners vragen zich steeds luider af wie met dit korte-termijn-denken gediend is. Alvast niet de wijkbewoners en alle omringende Leeuwenaars! Het overvol bouwen van wijk Wilderveld zal heel de omgeving mee beïnvloeden en de uitvalswegen nog meer verstikken, de gevolgen zullen voelbaar zijn tot ver in Sint-Pieters-Leeuw…

Voor het Wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt”
www.wilderveld.be – rupwilderveld@hotmail.com

%d bloggers liken dit: