ZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – Marleen Maldeghem is gestart als projectcoördinator van ‘Zuurstof voor de Zenne’.

Samen met Kim Ceusters gaat Marleen aan de slag met acties in verband met water, open groene ruimte en recreatie rond de Zenne in Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Contact: marleen.maldeghem@rlzzz.be, 02 452 60 45
of 02 451 20 59 (rechtstreeks nummer).

Project met steun van de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimtelijke Planning in samenwerking met VLM en de betrokken gemeenten.

Meer info: www.rlzzz.be


Met dit strategische project wil de vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën samen met de betrokken gemeenten (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos) en de Vlaamse Landmaatschappij een globaal project uitbouwen rond vele functies in de zuidelijke Zennevallei. Het project wil de uitdaging aangaan om de link tussen de stad en het buitengebied kwalitatief te versterken door een openruimte netwerk te creëren waarbij natuur, landschap, landbouw en zachte recreatie een meerwaarde kunnen bieden voor het wonen en werken in de omgeving.

Aspecten rond economie, wonen, werken en toerisme worden ook in rekening gebracht.. Een belangrijk deel van de zuidelijke kanaalzone is opgenomen in de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

Het voorliggende project wil in een sterk verstedelijkt gebied, gekenmerkt door een ruimtelijke versnippering, de mogelijkheden onderzoeken om samen met de betrokken ‘harde’ sectoren kansen te creëren voor open ruimte. De Zenne moet terug een plaats krijgen in een sterk verstedelijkte omgeving.”, aldus Minister Philippe Muyters.

Dankzij de subsidie van 300.000 euro konden de initiatiefnemers een projectcoördinator aanstellen voor een periode van drie jaar.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: