SINT-PIETERS-LEEUW: – Mobiliteitsorganisatie Touring denkt dat sommige busbanen alleen worden aangelegd om de opgelegde quota te halen en dus overbodig zijn. Ook de busbaan op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw wordt in vraag gesteld.

Sinds de aanleg in 2005 gebeurden er bijna honderd zware ongevallen, vooral met motorrijders. Touring vraagt een onafhankelijke doorlichting van de MIVB en De Lijn om de efficiëntie van de busbanen in kaart te brengen. Touring wil ook dat ‘de slechtste busbaan’ van België op de Bergensesteenweg wordt afgeschaft en dat er slimme verkeerslichten worden geplaatst. Het Vlaamse Gewest werkt intussen wel aan de plannen voor een grondige heraanleg van de Bergensesteenweg. Die heraanleg zal starten in 2014.

UPDATE: reactie Wegen en Verkeer

Anton De Coster, Communicatieverantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: “ Het aantal ongevallen dat op de Bergensesteenweg gebeurt is eigenlijk gedaald globaal. Dat komt omdat er na de aanleg even een stijging was van het aantal ongevallen met gewonden. Maar uit een analyse van de politie is gebleken dat die ongevallen in de eerste plaats een gevolg waren door het onrechtmatig gebruik van de busbaan. Daarop zijn maatregelen genomen en daarna hebben we vastgesteld dat het aantal ongevallen gedaald is.

Heel wat bestuurders zijn gefrustreerd door de lange files.

Anton De Coster: “ Die files stonden daar voor de busbaan ook. Er heeft een zekere verslechtering van de doorstroming plaats gevonden.
Nu is gebleken dat dit vooral te maken heeft met de regeling van de verkeerslichten.
Wegen en Verkeer (Vlaams-Gewest) heeft nu afspraken gemaakt met het Brussels Hoofdstedelijk gewest om aanpassingen te doen.
Zo zal er ook een verbetering komen voor het verkeer dat moet invoegen voor de Ikea in Anderlecht.
Er zal dus heel binnenkort werk van gemaakt worden.

De busbaan bewijst zijn nut, de doorstroming van de bussen is verbeterd en meer mensen gebruiken de bus.
De busbaan is ook niet de oorzaak van de vertragingen vandaag dus ook daar moeten we andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de regeling van de verkeerslichten aanpassen. ”

%d bloggers liken dit: