SINT-PIETERS-LEEUW: Nieuwsbrief 20 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw:
De natuur geeft vele kansen om er volop van te genieten. Tijd voor onze volgende nieuwsbrief. Deze geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van
 onze vereniging.Onze website www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be wordt weer regelmatig upgedated.

Paddenactie Kerkhofstraat: groot succes!
Dit jaar deden 16 vrijwilligers 99 overzetbeurten, ofwel s’ morgens vroeg, ofwel s’avonds laat. Hierdoor werden 2.930 levende amfibieën overgezet:
2.428 gewone padden: 1.541 mannetjes, 854 vrouwtjes, 319 juvenielen,141 geslacht onbekend.
449 Bruine Kikkers: 167 mannetjes, 153 vrouwtjes, 30 juvenielen, 66 geslacht onbekend.
43 Kleine watersalamanders: 5 mannetjes, 20 vrouwtjes,18 geslacht onbekend.
10 Alpenwatersalamanders: 1 mannetje, 4 vrouwtjes, 5 geslacht onbekend.

Ondanks de inzet van alle overzetters werden toch 68 amfibieën slachtoffer van het verkeer: 54 Padden(1.8%),12 Kikkers(4.0%), 2 Kleine watersalamanders(0,06%), dus 2,2% van het totaal behandelde beestjes. Waarschijnlijk zouden er nog meer slachtoffers geweest zijn indien de werken van Eandis het verkeer gedurende verscheidene dagen niet zou onderbroken hebben.

De trek van de amfibieën wordt geregeld door de weersomstandigheden. De echte start heeft plaats wanneer na de koude wintertemperatuur het enerzijds warmer wordt (+/- 7-8°C) en anderzijds vochtiger(vooral bij avondregen). Dit jaar gebeurde dit op 13/3 en duurde tot 31/3. Enkelingen werden vroeger wakker tussen 19.2 en 13.3,of later na 31.3 tot 9.4. We danken van harte alle vrijwilligers die enthousiast meewerkten aan deze overzetactie.

Galloways in ’t Volsembroek
Een Galloway is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kwam. Midden april zijn er opnieuw 4
galloways in het Volsembroek aangekomen. Ze zullen in onze plaats de vegetatie onder controle houden. De kudde bestaat uit een jonge stier, een 4-jarige moeder met haar kalfje van vorige jaar en een oudere koe (14 jaar). Belle heeft een koeienwacht opgesteld. Concreet betekent dit dat een tiental vrijwilligers om de twee
dagen een aantal punten ivm de dieren en de weide controleren. Wil je meewerken of heb je toevallig iets gemerkt ivm de dieren of de afsluiting, laat iets weten aan Geert ( 0496592534).

Vastenvoettocht
Begin April hebben Luc, Chris en Zitj de jaarlijkse vastenvoettocht van de Ave- Mariabasischool te Vlezenbeek begeleid. De activiteit is een mooie combinatie om enerzijds de leerlingen de natuur te leren ontdekken, en anderzijds de inzet voor een goed doel. Dit jaar ging de opbrengst van hun vastenvoettocht naar ‘Rainbow4kids’, een scholenproject in Kenia.

Leerlingen vrije basisscholen Sint-Lutgardis en Sint-Steven helpen in natuurgebieden
Hoe besef je dat de natuur belangrijk is? Dat doe je best van jongsafaan en doormet je twee voeten er eens middenin te staan. Daarom werken we mee met hetscholenproject: http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/jongeren/scholen_1352.aspx
Verschillende scholen vinden dit een reuze initiatief. Vermits we slechts een beperkt aanbod van natuurgebieden hebben, werken we om het andere jaar met andere scholen. Dit jaar zijn het de vrije basisscholen Sint-Lutgardis (Zuun) en Sint-Stevens (Negenmanneken).

%d bloggers liken dit: