BELASTINGSBRIEF belastingen belastingsaangifteSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeentelijke sociale dienst van Sint-Pieters-Leeuw bekwam van het FOD Financiën dat ambtenaren van de belastingsdienst in Sint-Pieters-Leeuw andermaal zitdagen zullen houden voor het invullen van de belastingsaangiften voor 2011.

Op volgende zitdagen bent u welkom  van 9.00 tot 11.30 uur:

– dinsdag 17 mei 2011 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21.
– donderdag 19 mei 2011 in het dienstencentrum Negenhof in Negenmanneke, Sint-Stevensstraat 62.
– dinsdag 24 mei 2011 in het dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek, Fabriekstraat 1a te Ruisbroek.
Gezien het grote aantal bezoekers zal men in het dienstencentrum ’t Paviljoentje ook terechtkunnen op donderdag 26 mei van 12.30 u. tot 15.30 u.

Dit jaar zullen de aangiften uitsluitend elektronisch gebeuren. De gemeentelijke sociale dienst en de ICT-dienst zorgen voor de nodige software voor de elektronische aangifte en het ocmw stelt de apparatuur ter beschikking in de lokale dienstencentra. Personen die hun aangifte willen laten invullen tijdens deze zitdagen, moeten niet alleen de aangifteformulieren meebrengen, maar ook hun identiteitskaart, het aanslagbiljet van vorig jaar en alle vereiste bewijsstukken.

Voor meer informatie kan men steeds bellen naar de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst op het nummer 02 371 22 55.

%d bloggers liken dit: