RUISBROEK: – In november vond er een reünie van Ruisbroekenaren plaats. Door de grote opkomst werd er winst gemaakt. De organisatoren beslisten nu om deze aan 2 goede doelen te schenken met een link in Ruisbroek. De opbrengst gaat naar vzw De Poel  en FRIS.

Veerle Van der Steen: “De reunie van Ruisbroekenaren van 20 november ll. was een groot succes.
Velen hadden mekaar al jaren niet meer gezien, er waren mensen van alle leeftijden, sommigen waren van ver afgezakt om erbij te zijn.
Het voorstel om de winst van die avond te schenken aan mogelijke slachtoffers van de waterellende en het overstromen van het kanaal, werd enthousiast onthaald.
Een maand nadien bleek echter dat er noch bij het OCMW noch bij het gemeentebestuur enige vraag voor financiële hulp was binnengkomen. Daarom kozen de mensen van de organisatie twee andere doelen. Er werd wel vooropgesteld dat er een sterke link met Ruisbroek moest zijn.
Een deel van de winst gaat naar het nieuwe opvanghuis van vzw De Poel in de voormalige pastorij van Ruisbroek. Een ander deel wordt geschonken aan FRIS, een sportvereniging voor kinderen en volwassenen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel. (www.frisseclub.net)
Op de vergadering waar gekozen werd voor een nieuw doel van de winst, werd ook al overlegd over een nieuwe editie van de Ruisbroekreunie. Om naar uit te kijken.”

%d bloggers liken dit: