VLAAMS-BRABANT: – In december debatteert en stemt de Vlaams-Brabantse provincieraad over de begroting van 2011.
De gewone ontvangsten en uitgaven bedragen 153.752.400 euro. Het totaal bedrag van de buitengewone ontvangsten en uitgaven is 24.432.550 euro. Het financieel beleid is één van de fundamenten van het provinciaal beleid. De resultaten geven een begroting in evenwicht.

 • de jaarrekening 2009 toont een positieve solvabiliteitsgraad van 60% (gezonde solvabiliteitsgraad ligt minimaal rond 35%)
 • reservefonds van 16,4 miljoen euro in 2014 (meerjarenplanning wordt gevolgd van het begin van de legislatuur)
 • buitengewone uitgaven blijven binnen het afgesproken kader van 15 miljoen euro leningen per jaar om zo de schuldenlast onder controle te houden
 • personeelsuitgaven blijven binnen de doelstelling van maximaal 775 VTE in 2012.

Enkele beleidsaccenten

 • bundeling van culturele initiatieven met regionale uitstraling
 • nieuwe netwerken en routes voor wandelaars en ruiters
 • sport voor iedereen: jongeren en mensen met een handicap en bovenlokale infrastructuur
 • investeringen in welzijnsvoorzieningen, sociale campussen, orgaandonatie
 • promotie zelfstandig ondernemerschap
 • verdere ontwikkeling van identiteit Hageland en Pajottenland met Europese steun
 • Boeren met Klasse laten groeien, erosie bestrijden, duurzame landbouw promoten en verbeteren
 • samenaankoop van energieaudits
 • betaalbaar wonen door goedkope leningen
 • functionele fietspaden verder uitbouwen en netwerk trage wegen ontwikkelen
 • en veel meer …

Meer weten?
Een gedetailleerder overzicht van de verwachte gewone ontvangsten en uitgaven als van de verwachte buitengewone ontvangsten en uitgaven vindt u via onderstaande link:
www.vlaamsbrabant.be/binaries/101207-po-begroting2011_tcm5-65961.pdf

%d bloggers liken dit: