RUISBROEK: – Zondag 5 december 2010 viert de kerkgemeenschap van Ruisbroek één van haar patronen, namelijk Jan Ruusbroec.

Het zou ons plezieren mocht u ook aanwezig zijn op deze feestelijke eucharustieviering (10u) en op de aansluitende receptie in de kerk.

Van harte welkom vanwege:
De Kerkraad, De parochieploeg, de Parochieraad en de parochiepriester

%d bloggers liken dit: