VLAAMS-BRABANT: – In Vlaams-Brabant wonen zowat 240.000 zestigplussers, goed voor 23,4% van de bevolking. Door de stijging van de levensverwachting komen er elk jaar senioren bij. Tegen 2025 zal bijna een derde van de bevolking ouder zijn dan 60 jaar.

De provincie is zich bewust van deze vergrijzing:

 • de situatie van ouderen in Vlaams-Brabant werd in kaart gebracht
 • concrete maatregelen werden genomen.

Dossier ‘Ouderen in Vlaams-Brabant 2010’

Enkele conclusies uit het dossier:

De Vlaams-Brabantse ouderen

 • willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen:
  • 16% overweegt naar een serviceflat te verhuizen
  • 5% overweegt naar een woonzorgcentrum te verhuizen
  • 27% wil liefst zijn woning aanpassen (wonen vaak in woningen met weinig comfort). De provincie moedigt dit aan met een premiestelsel.
 • leven in gezinsvorm
  • met het stijgen van de leeftjd, stijgt ook het het aantal alleenstaande ouderen
  • vanaf 80 jaar neemt het verblijf in woonzorgcentra toe
  • toch woont van de 90-plussers ook nog 70% alleen.
 • hun gevoelswereld
  • de eenzaamheidsgevoelens stijgen met de leeftijd (47% van de 80-plussers lijdt eronder tegenover 20% van de 60 tot 70-jarigen).

Zorgaanbod en dagopvang voor ouderen

Aanbod rusthuisbedden:

 • Momenteel is 72% van de nood aan rusthuisbedden ingevuld.
 • Met de geplande uitbreiding erbij zal dat 95% zijn.
 • De kamers in kortverblijf stegen van 56 plaatsen naar 138 (slechts 33% van de nood).

Het tekort aan dagbestedingsmogelijkheden voor de meer kwetsbare ouderen is zorgwekkend: het aanbod aan dagverzorging en lokale dienstencentra blijft te laag. Daarom lanceerde de provincie nu een nieuw subsidiereglement voor de dagopvang van ouderen:

 • investeringssubsidies voor nieuwe dagopvangcentra en nieuwe lokale dienstencentra
 • projectsubsidies voor kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven.
 • subsidies voor projecten die door toeleiding, bemiddeling of vervoer de deelname aan dagbesteding bevorderen.

Share

%d bloggers liken dit: