ZUUN: – De kerk van Zuun was te klein voor de verrijzenisviering van Pater Jef. Het was een sobere maar intense viering waar de familie, de paters van Scheut, de drie parochiegemeenschappen, samen met onze Congolese broeders en zusters een laatste groet brachten aan onze plots gestorven parochiepriester.

2009-10-00-Verrijzenisviering-Pater-Jef-1
De zang werd afwisselend opgeluisterd door de koorleden van de drie parochies en een Congolees koor, wat aan deze viering een multiculturele tint gaf. Pater Jef zal het zeker goed bevonden hebben daarboven!
Het was zeer stil toen het Onze Vader in het Lingala a capella gezongen werd.

Het evangelie over de genezing van de lamme kan perfect doorgetrokken worden in de actie van Pater Jef in Congo. Zoals Jezus de lamme aanspoorde op te staan, zo richtte Pater Jef zich als stadsmissionaris in het huidige Kinshasa tot de verwaarloosde jongeren, zij die het niet meer zagen zitten en maande ook hen aan op te staan. Met beperkte middelen maakte hij van moeilijke jongeren sterren (des étoiles) door hen aan te spreken op hun muzikale interesses en hen alzo te socialiseren. Generaties jongeren voelden zich aangespoord door zijn boodschap aldus de ambassadeur van Congo in zijn toespraak.

Congolese ambassadeur, Henri Mova Sakanyi
Congolese ambassadeur, Henri Mova Sakanyi

Wellicht hebben wij de invloed van Pater Jef, die bijna 35 jaar werkzaam was in Congo, op het sociale en politieke leven aldaar onderschat. Hij was één van hen geworden. En ook hij voelde zich in hart en nieren betrokken bij de Congolese gemeenschap zowel in Kinshasa en Basankusu als in ons land. Soms botste onze nuchtere westerse mentaliteit en levenswijze met de meer uitbundige, emotionele houding die ook hij had aangenomen.
2009-10-00-Verrijzenisviering-Pater-Jef-3

Pater Jef wou na zijn afscheid als parochiepriester nog graag naar Congo terug. Deze droom heeft hij niet kunnen realiseren. Met veel respect dragen wij hem in ons hart.

bron tekst:Wim Zeeuwe namens Parochie Sint-Lutgardis Zuun
bron foto’s: Parochie Sint-Lutgardis Zuun via http://www.congoforum.be

bron tekst:Wim Zeeuwe namens Parochie Sint-Lutgardis Zuun
bron foto’s: Parochie Sint-Lutgardis Zuun via www.congoforum.be

%d bloggers liken dit: