SINT-PIETERS-LEEUW: – Plan-MER volgens het integratiespoor voor de afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB)

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, in uitvoering van het integratiespoorbesluit voor RUP’s van 18 april 2008, door de Vlaamse overheid de procedure voor het opstellen van het hierboven vermelde plan-MER is opgestart.

De nota voor publieke consultatie ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, van 10 juni 2009 tot en met 9 juli 2009.

Het publiek kan tot en met 9 juli 2009 opmerkingen bezorgen:
via de post aan LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Milieueffectrapportage (kamer 3P64), Plan-MER ‘Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel’, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
of
via een e-mailbericht aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel’ in de titel
of
via de gemeente: college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

%d bloggers liken dit: