politieRUISBROEK: – In het kader van het actieplan verkeersveiligheid werd een controle uitgevoerd gericht naar het gevaarlijk en hinderlijk parkeren in Ruisbroek.
In de Fabriekstraat, Pieter Cornelisstraat, en Schoolstraat werden een aantal voertuigen geverbaliseerd omdat zij zodanig geparkeerd stonden dat hierdoor andere weggebruikers in gevaar werden gebracht.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: