KLJ voor Iedereen – Een engagement voor kansarmoede

VLEZENBEEK: – KLJ wil openstaan voor alle kinderen en jongeren op het platteland. Om dit te verwezenlijken, daagden we jullie, onze afdelingen, uit om een engagement voor kansarmoede op te nemen. Meer dan één op drie afdelingen neemt het engagement op en is vanaf nu toegankelijk voor alle kinderen en jongeren in hun buurt.
09_nat_ondertek-vb-013-border

De ondertekening van de engagementsverklaring in Vlaams-Brabant vond plaats op maandag 6 april 2009 in de lokalen van KLJ Sint-Martens-Lennik.

09_nat_ondertek-vb-011-border 09_nat_ondertek-vb-010-border
Deze 97 KLJ-afdelingen ondertekenen in de week van 30 maart tot 6 april de engagementsverklaring van KLJ.
Met deze ondertekening, beloven zij een aantal acties uit te voeren waarmee ze aantonen dat werkelijk alle kinderen en jongeren uit hun dorp welkom zijn bij KLJ, en dat zij bereid zijn om hiertoe enkele aanpassingen te doen.

KLJ koos ervoor om deze op te starten, omdat we merken dat veel kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen de kans niet krijgen om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. Te vaak wordt er nog gedacht dat armoede een probleem is dat zich beperkt tot stedelijke gebieden. Dit is echter helemaal niet waar. Ook op het platteland heerst er de dag van vandaag heel wat kansarmoede, al gaat het dan veelal om verdoken armoede. We durven zelfs stellen dat, met de huidige financiële en economische crisis, dit aantal nog zal toenemen.

Enkele belangrijke drempels voor kinderen uit kansarme gezinnen om aan te sluiten bij een jeugdbeweging als KLJ zijn correcte informatie en financiële draagkracht. Door de acties die KLJ voorstelt, wil ze deze drempels verlagen. Concreet wordt er aan de afdelingen gevraagd om

1. In het dorp kenbaar te maken dat zij openstaat voor alle kinderen en jongeren uit het dorp.

2. Leden te werven in alle wijken en buurten van het dorp en op zoveel mogelijk verschillende manieren: huis aan huis, via het buurthuis, de parochie, de dorpsschool,…

3. Jaarlijks bij het OCMW kenbaar te maken dat de afdeling openstaat voor kansarme kinderen en jongeren uit het dorp.

4. Een vertrouwenspersoon aan te duiden in het bestuur die instaat voor de contacten tussen het bestuur en de kansarme gezinnen.

5. Jaarlijks de oefening te doen hoeveel een jaarwerking bij KLJ aan de leden kost. Hierbij wordt er getracht deze kostprijs zo laag mogelijk te houden om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de KLJ-werking.

6. Het afdelingsuniform voor iedereen betaalbaar te houden.

7. Te werken met een spaarsysteem voor het kamp- of weekendgeld.

8. Eventueel een uitleendienst op te zetten in de afdeling.  
 
Vlaams-Brabant 
Groot Orsmaal
Kiezegem
Meensel
Meldert
Nieuwrode
Sint-Maretns-Lennik jongens
Sint-Martens-Lennik meisjes
Strijtem
Vissenaken
Vlezenbeek jongens
Vlezenbeek meisjes
Walshoutem
Wambeek
Wolfsdonk

Bron: Evi Frans KLJ Vlezenbeek

Kunsttentoonstelling van LeeuwArt en Hernia vzw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hernia vzw – culturele vereniging, LeeuwArt, het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma, de gemeentebesturen van Herne en Sint-Pieters-Leeuw zochten en hebben elkaar gevonden in een unieke kunsttentoonstelling getuigend van wederzijds respect en warme vriendschap.
2009-04-07-leeuwart-hernia

Hernia vzw – culturele vereniging met Jacqueline Brulard, André Bruylandt, Julien Cochez, Anita Dedobbeleer, Nestor Driscart, Amaat Hullebroeck,
Hilde Maton, Kathy Potvlieghe, Carine Stroobant, Ghislaine Van Diest, Jef Van Diest, Nancy Van Wichelen, Lut Vanderplas en Bea Vanistendael

LeeuwArt met Karlos De Wilde, Janot Michiels, Betty D’Herde, Rita Cornelis, Marcel Henneghien, Luc Van Ruysevelt, Maurice Nevens, Peter Troucheau,
Luc Bohez, Hilde Van Impe en Cine Touchant

Vernissage vrijdag 10 april om 19.30 uur in het Gemeentelijk Cultureel Centrum COLOMA Sint-Pieters-Leeuw
• intro klarinetkwartet Solido
• Urbain Deblander, ereschepen en voorzitter Hernia, heet iedereen welkom
• Luc Van Ruysevelt, schepen Kunstonderwijs en voorzitter LeeuwArt, sluit zich hierbij aan
• Marleen Bosmans, cultuurschepen en voorzitter, brengt een groet vanuit Coloma
• Solido andermaal
• receptie aangeboden door het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma.

Vrije toegang tot de tentoonstelling op :
• zaterdag 11 en 18 april van 14 tot 18 uur;
• zondag 12 en 19 april van 10 tot 18 uur;
• paasmaandag 13 april van 10 tot 18 uur.

Op zondag 19 april om 11 uur pianoconcert door Julien Libeer en Mika Haas, laatstejaarsstudenten Koninklijk Conservatorium Brussel.