De bezoekers aan de rozentuin stellen steeds heel wat vragen. De rozen waarover het meeste vragen kwamen hebben nu een extra bordje met bijkomende informatie op.

Marcel Vossen, provinciaal directeur van Agentschap voor Natuur en Bos:
“ één van de meest gestelde vragen van bezoekers aan de rozentuin is meestal samen te vatten als volgt: ‘Mijnheer, ik zoek een mooie klimroos, die altijd bloeit, nooit ziek wordt en weinig onderhoud vraagt’. Deze vraag geldt voor alle rozengroepen.

Wat we de voorbije tien jaar hier in Sint-Pieters-Leeuw gedaan hebben is vrij uniek in de rozenwereld. We hebben systematisch de rozen opgevolgd. Zo werden zeer nauwkeurige waarnemingen gedaan op het vlak van gevoeligheid voor ziekten, meer bepaald witziekte en bladvlekken ziekte of blackspot. Twee van de meest bepalende aantastingen die tot gevolg hebben dat rozen meestal in de zomer zonder blad en/of bloem staan. Verder werd de gevoeligheid voor insecten nagegaan, de bloeirijkheid, weersgevoeligheid, herbloei en eigenschappen als geur. Daarom zijn we als Agentschap voor Natuur en Bos bijzonder fier de resultaten van dit onderzoek aan onze bezoekers te kunnen mededelen, zijnde evenwel beperkt tot 5 soorten of variëteiten per groep. De bezoeker zal het hele seizoen door aan de hand van een informatiefiche in de tuin deze selectie kunnen terugvinden. Dit biedt de bezoeker de mogelijkheid de nodige inspiratie op te doen voor zijn eigen tuin en kan hij zelf de beoordeling opvolgen.”

Zie ook het artikel van 15 mei 2008: ‘opening nieuw seizoen Rozentuin’.

%d bloggers liken dit: