Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant.

De vzw ‘Streekproductren Vlaams Brabant’ stellen een nieuwe gids van streekproducten uit het Hageland voor en tevens een update van de Groene Gordel Gids.
De update van de Groene Gordel Gids uit 2006 was nodig omdat er ondertussen weer nieuwe streekproducten bijgekomen zijn  en de 22.000 exemplaren de deur uitgevlogen waren.
 Via de gidsen die gratis te bekomen zijn krijgt de lezer een overzicht van alle streekproducenten en een overzicht van alle streekproducten.Tevens staat bij elk product de verkooppunten vermeld wat de boekjes tot handige werkinstrumenten maakt. 
Zo zijn in de Groene Gordel Gids 5 bladzijden gewijd aan Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek.
  2008-03-12_groene-gordel-gids_groepsfoto-met-boek.jpg
De provincie levert de laatste jaren substantiële inspanningen voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten. Zo geeft de provincie nu jaarlijks subsidies aan de vzw streekproducten Vlaams-Brabant. 

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts: “ De provincie zorgt nu voor structurele ondersteuning van de vzw en hecht ook veel belang aan het sociale aspect via de Groene Gordelhoekjes waar je onze streekproducten kan kopen.
Je merkt ook bij de mensen dat er een bewustwording gegroeid is rond de streekproducten zeker hier in het Pajottenland die er met kop en schouder bovenuit steken met de geuze brouwerijen. Maar de brochures zijn niet alleen interessant voor de Pajottenlanders zelf  maar ook voor de recreanten en toeristen.”

Joke Gillis Streekproducten Vlaams-Brabant: “ Deze gidsen kaderen mee in ons project ‘SOS II’ (voluit: Sustainable Open Space) waardoor we bij de realisatie steun hadden van de provincie en Europa. We hadden als doel een instrument te maken om mee te ontdekken, dat informatie verschaft, die alle verkooppunten weergeeft,… En met deze twee gidsen zijn we daar in geslaagd.” 

Luc Collet secretaris Streekproducten Vlaams-Brabant: “ Eigenlijk is alles begonnen in 1998 want toen hebben we een enquête gehouden bij de mensen onder de noemer ‘ wat leeft er tussen de hagen’ en zo is het gegroeid tot waar de Streekproducten Vlaams-Brabant vandaag voor staat.
Er zijn ook mensen die zich de vraag stellen waarom  is de gids voor De Groene Gordel en niet apart voor het Pajottenland. Dat hebben gedaan in het teken van het toeristisch beleidsplan. Naar de buitenwereld ( de rest van België) toe is het beter dat we in de communicatie onze Provincie niet opdelen in te veel kleine deeltjes. Nu kunnen we op beurzen deze twee gidsen promotie voeren en wordt er niemand over het hoofd gezien”.
 
De gidsen zijn gratis te bekomen bij de provincie. http://mediatheek.vlaamsbrabant.be

Je kan ook een exemplaar halen bij Het Streekproductencentrum in Halle: Poststraat 3a 1500 HALLE
De winkel is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 9 tot 18u doorlopend.

%d