2008-03-10-sint-pieters-leeuw_natuurpunt-vrijwilligers.jpg

Sint-Pieters-Leeuw: – Onze activiteiten worden door een hele ploeg van bestuursleden
en actieve leden gedragen en georganiseerd. Maar er zijn steeds handen tekort.
Daarom als je enige tijd kunt vrijmaken, dan ben je van harte welkom.
Je hoeft helemaal geen natuurspecialist te zijn of naar alle vergaderingen te komen.
Nu al werken de actieve leden enkel in het gebied volgens hun interesse, zoals:
     
hooien
wilgen knotten
meehelpen bij het snoeien van struiken
al wandelend de planten of vleermuizen inventariseren
enz.
Dus, ben je een handige Harry, of kan je materiele hulp leveren, of contacten
met  de overheden leggen, .. noem het op, onze vereniging kan zeker je talent
gebruiken.  En we doen alles in ploegverband, je staat er nooit alleen voor en
we vinden dat het plezant moet blijven.
Waarom zou je het doen?
Natuurlijk de natuur in onze omgeving vaart er wel bij. Maar ook jij hebt
er voordeel bij. Het is een eenvoudig manier om iets meer te weten te komen
over de natuur. Je kennissenkring verruimt. En het is een zinvolle tijdsbesteding.
http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

———————————————————————————–
Nieuwsbrief 07 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

De eerste nieuwsbrief van 2008 geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen
en zeilen van onze vereniging. Natuurlijk raden we u aan om regelmatig eens onze
website www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be te raadplegen. Deze bevat de
laatste berichten en meer uitgebreide informatie.
Vorming
Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die onder andere onze natuurgebieden
beheren. Maar vrijwilliger staat niet gelijk met amateurisme. Verschillende
bestuursleden hebben vormingscursussen gevolgd. Op dit ogenblik volgt Zitj
een cursus Bos- en Natuurbeheer, met klemtoon op bosbouwbekwaamheid.
Daarin zit vervat: plantkunde, ecologie, bosbeheer, wetgeving open ruimte,
vegetatiekunde, fauna enz. Deze cursus wordt georganiseerd door INVERDE
(bosmuseum Hoeilaart als thuisbasis). INVERDE biedt een rits aan korte en
langer lopende cursussen aan. Zo hebben recentelijk Luc, Zitj en Daniel een
dagcursus “Aanplantingen in bossen volgen” en een cursus faunabeheer
gevolgd. Meer info over het volledige cursusaanbod op
www.inverde.be/cursusaanbod/overzicht

18 mei : Wandeling Zuunvallei
Het ideale moment om de Zuunbeekvallei te verkennen. Speciale
stopplaatsen zijn het natuurgebied “Volsembroek ” dat begraasd wordt door
Galloway koeien. In het gebied zullen we ook een aantal watervogels beloeren
vanuit de vogelkijkhut. Op dezelfde wandeling maken we ook kennis met de
Paddentunnels in de Hoogstraat. We bereiken opnieuw ons vertrekpunt via de
Broekstraat. Afspraak: zondag 18/05/08 om 14u30 parking gemeentehuis Sint-
Pieters-Leeuw. Meer info: Chris 0479 98 00 88
Info over gelijkaardige wandelingen op andere tijdstippen kan je vinden op
onze website onder de rubriek “kalender open wandelingen door natuurgidsen
Zuidwest Brabant”.

Op visite bij de milieuraad van Poperinge
Eind vorig jaar is de milieuraad van Sint-Pieters-Leeuw op werkbezoek
geweest in Poperinge. Daar werden we ontvangen door de burgemeester, de
bevoegde schepen en ambtenaren. De bedoeling was om ideeën uit te
wisselen over hoe daar de milieuproblematiek wordt aangepakt. Deze
interessante dag was georganiseerd door niemand minder dan Gaby
Vandermaelen, voorzitter van de Poperingse milieuraad. Gaby was jarenlang
zeer actief in onze vereniging o.a. als coördinator. We waren blij te zien dat hij
nog steeds het milieu met evenveel enthousiasme en energie verdedigt.

Vogels bespieden
In het Volsembroek bouwden we in 2006 een kijkwand. Dit laat toe om de
vogels te observeren zonder ze te storen. Dus beide partijen varen er wel bij.
Een interessant (en ook mooi!) hoekje van het natuurgebied!
Meerdere natuurgebieden beschikken over een kijkhut. De website
vogelkijkhutten geeft een overzicht van het aanbod. We zijn dan ook fier dat
het Volsembroek één van de acht natuurgebieden in Vlaams Brabant is, die
deze faciliteit biedt.

Wil je een bos redden?
Hoe dikwijls zoek jij een telefoonnummer op in de telefoongids? Bovendien
heb je nu een website www.1207.be en een telefoonnr 1207 om opzoekingen
te doen. Eugeen liet ons weten dat je je naam kan laten schrappen van de
distributielijst van de Witte Gids en de Gouden Gids via www.
1207.be/nl/jsp/1x07be_opt_out.jsp . Dit is een concrete actie om ons milieu te
beschermen. Ik heb het in ieder geval al gedaan.
Maandblad “Info Leeuw” heeft aandacht voor de natuur
De opdracht van de wedstrijd in het januari nummer was een foto van de
kijkwand van het natuurgebied Volsembroek. In het februari nummer werd dan
weer de cursus natuur inzicht uitgebreid aangekondigd. En maandelijks bevat
de kalender steeds de aankondiging van onze activiteiten. Dit maandblad is
dus een aanvullende manier om maandelijks geïnformeerd te blijven over
onze activiteiten.

Bestuur
Op de algemene vergadering werd de samenstelling van het bestuur
besproken. We bedanken Mieke, Danielle en Betty voor hun bijdrage de
afgelopen jaren. Dit is wel een serieuze afslanking. Daarom zijn we heel blij
dat Jean onze equipe komt versterken. Het blijft een permanente uitdaging om
ons bestuur uit te breiden en te verjongen. Iedereen die suggesties heeft is
welkom.

Verkenningsnota – Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos
De natuurverenigingen uit het Pajottenland en Zenne en Zoniën hebben
gezamelijk opmerkingen geformuleerd i.v.m. de “verkenningsnota (oktober
2007)” ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, regio Zenne-Dijle-
Pajottenland. Voor S P Leeuw hebben wij toch een aantal ontbrekende
gebieden met een belangrijke natuurwaarde onder de aandacht moeten
brengen. Om een kopij van onze opmerkingen te bekomen, schrijf gewoon
een mailtje. Algemene informatie over het proces vind je in de volgende
presentatie  http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/buitengebied/07_zenne-dijlepajottenland/zdp_presentatie_startvergadering.pps#44

%d bloggers liken dit: