Sint-Pieters-Leeuw / Asse: – Op maandag 8 oktober 2007 is het Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand opnieuw samengekomen onder het voorzitterschap van gedeputeerde Tom Troch. De gemeentebesturen hebben een charter ondertekend dat een aantal krachtlijnen inhoudt waarrond de werkzaamheden van het Platform in de toekomst zullen gestructureerd worden.
De volgende gemeenten hebben de tekst van het charter aanvaard : Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Lennik, Liedekerke, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem en Zemst.
 
De tekst van het charter luidt :
De deelnemers aan het Platform van de gemeenten van de Vlaamse Rand engageren zich er toe te waken over het Vlaams karakter van hun gemeenten en al het mogelijke te doen om dit Vlaams karakter te vrijwaren en te versterken.

  • Zij willen meewerken aan de integratie van anderstaligen die in de regio komen wonen, zonder onderscheid van nationaliteit, o. m. door initiatieven  die het gebruik van het Nederlands promoten te ondersteunen. 
  • Zij staan achter de maatregelen die het territorialiteitsbeginsel bevestigen en wensen een strikte toepassing en respectering van de taalwetgeving. 
  • Zij verbinden zich ertoe elkaar, via het Platform, te informeren over de wijze waarop rond thema’s zoals huisvesting, onderwijs, culturele activiteiten, onthaalbeleid, sport, verenigingsleven, mobiliteit, welzijnsvoorzieningen, werkgelegenheidsproblematiek, vernederlandsing van het straatbeeld ,… lokaal gewerkt wordt.
  • Zij gaan akkoord om  binnen het Platform gezamenlijke standpunten te ontwikkelen en die te toetsen aan het beleid van andere overheden of terzake beleidsideeën aan te reiken.

 De voorstellen en standpunten zullen uitgaan van een open, gastvrije, Vlaamse en sociale ingesteldheid waarbij het de bedoeling is alle inwoners van de gemeenten van de Vlaamse Rand te betrekken bij de Vlaams-Brabantse samenleving, zodat de leefkwaliteit en het samenleven van deze inwoners erop vooruit gaat.
 
Gedeputeerde Tom Troch : “We hopen dat we met dit charter niet alleen een basis hebben om te werken aan het Vlaams karakter in de gemeenten, maar dat het ook de samenwerking tussen de gemeenten zal stimuleren en we tot gezamenlijke acties kunnen komen.”

%d bloggers liken dit: