paddentrek is gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in Sint-Pieters-Leeuw is de jaarlijkse paddentrek begonnen.


Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Beste natuurvrienden, de paddentrek is gestart!
In Sint-Pieters-Leeuw hielden we vorig jaar met een groepje vrijwilligers controlerondes om een inventarisatie te maken van de knelpuntzones rond de natuurgebieden voor onze amfibieën. Aandachtspunten zijn de Alfons Fleurusstraat/Oudenakenstraat en de Kerkhofstraat.

Hier trekken in schemer en bij vochtige en relatief warme omstandigheden heel wat padden de straat over richting poelen waar ze zich kunnen voortplanten. De voorbije avonden stelden enkele vrijwilligers reeds voorzichtige trek vast. Jammer genoeg ook al meteen een aantal verkeersslachtoffers. Dankzij de gemeentediensten werden de zone een aantal waarschuwingsborden geplaatst. Laat deze een warme oproep zijn om je snelheid aan te passen en deze zones zeker bij valavond, regen en zachte temperaturen met de nodige voorzichtigheid te passeren. Ben je te voet of met de fiets, help eventuele padden even de straat over zodat ze veilig zijn voor autobestuurders die hier geen aandacht voor hebben.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

paddentrek 2013

Natuurpunt Leeuwe Natuurvrienden laat weten dat de amfibieëntrek die vorige week startte, door de hevige winterprik abrupt onderbroken werd. De echte paddentrek zal met wat vertraging binnenkort wel weer opnieuw starten op een eerstvolgende zachte en natte lenteavond.
007 002

Geert Cromphout: “Jammer genoeg vallen er tijdens de jaarlijkse paddentrek grote aantallen verkeerslachtoffers bij het kruisen van drukke verkeerswegen. In Sint-Pieters-Leeuw is het laatste stuk van de Kerkhofstraat (naast het natuurgebied Oude Zuun) een plek waar jaarlijks tientallen amfibieën worden overreden. De laatste 3 jaar organiseerde Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hier daarom een paddenoverzetactie door het plaatsen van plastic schermen en opvang-emmers langs de weg.

Na analyse van de resultaten en in overleg met de gemeentelijke dienst Mobiliteit werd besloten dit jaar de actie aan te passen en verkeerssignalisatieborden te plaatsen. Deze tijdelijke borden werden door de gemeentediensten intussen geplaatst. De bedoeling is de auto­bestuurders bewust te maken dat tijdens de piekuren van de trek (19 tot 7uur) voorzichtigheid geboden is om de diertjes die zich op het baanvak bevinden te vermijden. Buurtbewoners en wandelaars mogen natuurlijk altijd extra hulp bieden om diertjes van de weg af te helpen op piekdagen.”

Bron en meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden