agenda: informatievergadering windenergie project Ecopower cvba en We-power nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. hebben een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Het openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2012 tot 14 februari 2012 om 11.00 uur.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Bekendmaking:
betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend door: Ecopower cvba en We-power nv. Met als voorwerp: windturbines.
Rubrieken:
Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 100 kVA (6 x 2700 kVA).
Rubriek 20.1.6.1°c): installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000 kW (15 MW).

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: dienst Leefmilieu, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 13/01/2012 tot 14/02/2012, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

De Burgemeester,
brengt ter algemene kennis van het publiek dat door hogervermelde rechtspersoon een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: afdeling 3, sectie F, perceelnummers 407K, 410D en 412D een inrichting te exploiteren zoals hoger vermeld.
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower