6de DAIS bowlingtoernooi

ZUUN: – DAIS vzw die dit jaar 10 jaar bestaat organiseerde in de Euro Bowlstar, aan de Bergensesteenweg in Zuun hun 6de bowlingtoernooi voor personen met een verstandelijke beperking.

6de DAIS bowlingtoernooi
DAIS vzw richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio.

6de DAIS bowlingtoernooi in Sint-Pieters-Leeuw
Aan het 6de DAIS bowlingtoernooi namen meer dan 80 deelnemers mee van 6 ploegen: Nivelles, Hamma, Vennebouwers, Mispelbaelen, Levensvreugde, Vosje en DAIS.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Marc Van Damme
Marc Van Damme

Bestuurslid en stichter DAIS vzw, Marc Van Damme: “ We organiseren dit nu voor de 6de keer in Sint-Pieters-Leeuw. Met zowel Nederlands als Franstalige ploegen. We krijgen hier de mogelijkheid om 12 banen te gebruiken.

Onze vzw zorgt voor een zestal sporten: atletiek, voetbal, judo, zwemmen, badminton en bowling.
Voor elk van deze sporttakken richten we een tornooi in en tijdens de grote vakantie houden we ook een sportkamp in het Koningin Fabiola dorp. Dit kamp is ook toegankelijk voor externen.
Op 30 mei vieren we ons 10 jarig bestaan voor iedereen in De Cam in Gooik

Ontstaan van DAIS vzw:
Op 9 april 2000 wordt DAIS vzw boven de doopvont gehouden.
Na enkele maanden van intens overleg met betrokkenen zoals ouders, sportfederaties, provinciebestuur,… wordt beslist om een onafhankelijke vzw op te richten om sport voor personen met een verstandelijke beperking te organiseren en te promoten in de regio Pajottenland en Denderstreek. Dit initiatief is ontstaan uit het brein van 2 personen, Marc Van Damme en Walter Tielemans, beiden op dat moment actief als opvoeder binnen het begeleidingscentrum Sint-Franciscus in Roosdaal. Na jaren van begeleiden en trainen van het “voetbalploegske” binnen deze instelling was de tijd rijp om de stap naar buiten te zetten en een organisatiestructuur op te zetten die tot op heden is uitgegroeid tot wat ze is:
Wekelijkse trainingen voor 6 sporttakken, de organisatie van jaarlijks 5 tornooien en 2 sportkampen, deelname aan tal van competities en tornooien… kortweg meer dan 150 leden (sporters, trainers en bestuurders) aan het sporten zetten!
DAIS vzw is Lid van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw en Special Olympics Belgium

DAIS is een regionale Vlaamse sportclub, die zich richt naar personen met een handicap en die streeft naar normalisatie op het vlak van en dmv aangepaste bewegingsactiviteiten en aangepast sporten.
• Regionaal: sporters uit de ruime omgeving Gooik – Roosdaal – Liedekerke en deze die zich naar onze activiteiten willen verplaatsen.
• Vlaamse: Nederlandstalig karakter van de club
• Handicap:zij die omwille v. functiestoornis “niet volwaardig” aan reguliere sportaanbod kunnen participeren.
• Normalisatie: maximaliseren van de kwaliteit. Zo dicht mogelijk bij de normale regels van de sport.

Meer info: www.dais.be

Share