ZUUN: – Vandaag start de gemeente met de vierde en laatste fase van haar participatietraject voor een volwaardig gemeenteplein in Zuun.
Deze keer kan er online gestemd worden op het favoriete ontwerp voor de inrichting van het middenplein en de recreatieve zone.
Tot 30 november 2023 kan je op leeuwdenktmee.be/zuun je stem uitbrengen op het scenario dat jouw voorkeur geniet.

De Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen. Voor dit project rekend de gemeente op jouw hulp. Jij kan immers mee beslissen over de inrichting van de parking, het plein en de recreatieve zone. Van 31 oktober 2023 tot 30 november 2023 loopt de 4de en laatste fase waarin men kan stemmen voor de inrichting van het plein en de recreatieve zone.

Het studiebureau heeft intussen 3 mogelijke scenario’s uitgewerkt voor de inrichting van het middenplein en de recreatieve zone. Hierbij hebben ze rekening gehouden met alle ontvangen suggesties voor de invulling van het plein uit participatiefase 2.

– scenario parkzone : we creëren een gezellig dorpsparkje met lage beplanting en zitbanken voor de buurtbewoners.
scenario spel en sport : we creëren sport- en speelruimte door het toevoegen van natuurlijke speelelementen en een basketbalveldje.
scenario speelweide : we creëren een ruimte waarbij we inzetten op het vrij spelen zonder extra sport- en speelelementen toe te voegen.

In elk scenario zijn er petanquebanen voorzien, blijven de bestaande loofbomen bewaard en komt er achteraan een toegang voor wagens (leveringen/hulpdiensten) in waterdoorlatend materiaal. Door de keuze voor de minimale parking uit de vorige stemmingsfase blijft ook een groene speelzone achter de kerk behouden.
Op 12 december 2023 maakt de gemeente het verkozen ontwerp bekend.


Wat ligt reeds vast voor het toekomstige “Ghislaine Humbeeckplein”?

De Arthur Quintusstraat, voor de schoolingang en kerk, krijgt een pleinfunctie. Er worden verzinkbare palen aan de rand van het plein voorzien om het plein op nader te bepalen momenten autovrij te maken.
Bewoners van het plein, begrafenisondernemers, kerkfabriek, huisvuilophalers … krijgen een licentie om de verzinkbare palen te laten zakken, indien nodig.

Door het creëren van een plein op de Arthur Quintusstraat, wordt de straat (tijdelijk) onderbroken voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. De twee stukjes doodlopende straat, die zo ontstaan, zullen ingericht worden als fietsstraat. Fietsers zullen over het plein kunnen rijden, langsheen de verzinkbare palen.

De haakse parkeerplaatsen tegenover de schoolingang (14 pl.) en de kleine parking (23 pl.) naast de kerk verdwijnen. De petanquebanen en het speelgedeelte voor de jeugd, nu gelegen aan de achterzijde van de kerk (Ghislaine Humbeeckplein), verplaatsen we naar een recreatieve zone op de plaats van de huidige parking naast de kerk, die uitgebreid wordt met de aankoop van een stuk privaat terrein.

Achter de kerk creëren we een parking, goed voor maximum circa 75 parkeerplaatsen. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. We streven naar een meervoudig gebruik van de parking (start en einde van de school, evenementen in de parochiezaal en/of kerk, buurtparking voor de omgeving). Aan de voorzijde van de kerk behouden we twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking, alsook een plaats voor de ceremoniewagen bij begrafenissen.

Op de Georges Hensmansstraat voorzien we een Kiss&Ride ter hoogte van de nieuwe parking. Via een veilige loopstrook kunnen kinderen, die er worden afgezet, veilig naar school wandelen. We stellen éénrichtingsverkeer in op de G. Hensmansstraat, van de G. Wittouckstraat naar de Jan Vanderstraetenstraat. Ter hoogte van de parking leggen we de G. Hensmansstraat verhoogd aan.

%d