REGIO: – Het bus- en tramverkeer van De Lijn in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen is ernstig verstoord door een spontane staking. De actie komt er nadat de directie aankondigde dat een aantal onderhoudscentra en stelplaatsen dichtgaan. De chauffeurs en technici die er werken moeten verhuizen naar een andere werkplek. Ook morgen kan er nog hinder zijn voor reizigers.

De Lijn heeft een visiedocument opgesteld dat omschrijft hoe ze in de toekomst wil omgaan met haar patrimonium. Doel is dat alle gebouwen modern, duurzaam en kwaliteitsvol worden en dat ze de kerntaken, de missie en doelstellingen van De Lijn ondersteunen. Vandaag werd de visie voorgesteld aan de ondernemingsraden. De directie lichtte ook toe van welke locaties De Lijn prioritair werk wil maken. Zo wil de vervoersmaatschappij starten met de grondige renovatie van 4 locaties en de bouw van 13 nieuwe stelplaatsen of onderhoudscentra. De Lijn zal ook 8 stelplaatsen en 5 onderhoudscentra integreren in andere locaties. De betrokken chauffeurs en technici zullen verhuizen naar naburige locaties. Ze krijgen allemaal de nodige communicatie en individuele begeleiding.

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “Het onderhoudscentra van Anderlecht is sterk verouderd en te klein geworden, de activiteiten verhuizen naar het OC van Leerbeek of OC Dilbeek. De stelplaats Anderlecht blijft bestaan, maar het geplande onderhoud gaat naar Dilbeek en Leerbeek. Ook Anderlecht behoudt een loods waar mobiele teams kleine herstellingen kunnen uitvoeren.
Als organisatie hebben we alle begrip dat deze veranderingen een grote impact kunnen hebben op onze betrokken medewerkers. Verhuizen vergt een grote aanpassing. We voorzien daarom een uitgebreide interne communicatie, contactmomenten in de betrokken stelplaatsen en OC’s waarop de leidinggevenden beschikbaar zijn voor alle vragen en bezorgdheden en individuele begeleiding voor alle betrokken chauffeurs en technici om de verandering van werkplek zo goed mogelijk op te vangen.”

%d