SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 28 september 2023 werd de aankoop-verkoop-overeenkomst tussen het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw en de firma IPON met succes goedgekeurd, waarmee een belangrijke mijlpaal is bereikt in het Zuunhof-assistentiewoningenproject. De waarde van deze transactie bedraagt afgerond 5 miljoen euro.

Jan Desmeth, burgemeester: “Tot op heden had het OCMW een koopoptie, en nu is de aankoop van 15 assistentiewoningen een feit. Bovendien worden 15 andere assistentiewoningen privaat verkocht, maar ze worden alle 30 beheerd door het OCMW en toegewezen aan bewoners volgens ons lokale toewijzingsreglement. Alle 30 woningen zullen onder dezelfde voorwaarden worden verhuurd, en we kijken er naar uit dat 30 bewoners vanaf 1 juni 2024 hun intrek kunnen nemen.”

Meer uitleg in onderstaande video:

Een bijzonder kenmerk van het project is dat maximaal 7 assistentiewoningen kunnen worden toegewezen aan mensen met een beperking die jonger zijn dan 60 jaar en zelfstandig kunnen wonen, met ondersteuning van zorgverleners aan huis. Alle woningen zijn specifiek ontworpen om rolstoelvriendelijk te zijn, waardoor ze toegankelijk zijn voor mensen met mobiliteitsbehoeften.

Herwig Smeets, schepen van Welzijn: “Op zaterdag 18 november 2023 plannen we een kijkdag. Alle inwoners die zich op de kandidatenlijst hebben ingeschreven, zullen persoonlijk worden uitgenodigd. Geïnteresseerden die niet op de lijst staan, zijn ook welkom. We verwachten een duidelijk antwoord van iedereen voor 31 december 2023, of ze al dan niet een assistentiewoning willen betrekken vanaf 1 juni 2024. In januari en februari 2024 zal het toewijzingsreglement worden toegepast op de lijst van echte kandidaten, zodat tegen 1 maart 2024 bekend is aan wie de 30 assistentiewoningen worden toegewezen. Het toewijzingsreglement voorziet voorrang op basis van de prioriteit van lokale binding.”

De gemeente is verheugd over deze positieve ontwikkeling en kijkt uit naar de realisatie van het Zuunhof-assistentiewoningenproject, dat zal bijdragen aan het welzijn van de inwoners en de toegankelijkheid van hoogwaardige woonvoorzieningen in de gemeente zal bevorderen.

• Wie zich wil inschrijven op de kandidatenlijst voor een verblijf in de assistentiewoningen kan zich melden via wzc Zilverlinde of in één van de Leeuwse Lokale Dienstencentra.

%d bloggers liken dit: