REGIO: – Wegen en Verkeer voert vanaf 8 augustus 2023 enkele aanpassingen uit aan de op- en afritten van Beersel (nr. 19) van de Brusselse ring (R0). De aanpassingen zorgen ervoor dat de op- en afritten veel compacter worden, waardoor de zichtbaarheid en verkeersveiligheid erop vooruit moeten gaan.

Gedurende 8 weken werkt het AWV in verschillende fases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Er zal per afrit per tak gewerkt worden, waardoor nooit het volledige op- en afrittencomplex afgesloten wordt.

Geen omleidingen en beperkte hinder
Vanaf 8 augustus maakt Wegen en Verkeer in de eerste plaats de afritten compacter zodat automobilisten komende van de afrit de Beerselsestraat minder snel oprijden. Door de werken in verschillende fasen uit te voeren, blijft de hinder op de op- en afritten van de Brusselse ring eerder beperkt. Ook op de Beerselsestraat zelf zullen er hooguit lichte vertragingen zijn. Het verkeer kan de werfzone per fase steeds voorbijrijden en hoeft geen omleidingen te volgen.

Veilige fietsoversteken aan op- en afritten
De fietsoversteken op de Beerselsestraat worden compacter aangelegd zodat het voor fietsers veel veiliger wordt om de op- en afritten te kruisen. Er komen ook extra invoegstroken op de Beerselsestraat, waar je als automobilist kan wachten wanneer je van de snelweg komt en linksaf wil rijden. Die invoegstroken moeten het verkeer vlotter en veiliger laten doorrijden. Ten slotte verdwijnt er ook heel wat overbodige verharding, die wordt vervangen door groen.

Meer groen: aan de afritten wordt verharding verwijderd en vervangen door groen. Er waren ook wadi’s voorzien, maar die komen er (voorlopig) niet door een verstopte riolering. Die moet eerst worden uitgekuist alvorens de wadi’s kunnen worden aangelegd.

Meer info: https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-aan-op-en-afritten-beersel

%d