VLEZENBEEK: – De gemeente ging in gesprek met KLJ omtrent de nood aan nieuwe jeugdlokalen en nam het initiatief om een nieuwbouwproject op te starten op de site van de pastorie van Vlezenbeek. Dat initiatief zal deze zomer het daglicht zien: op 16 augustus 2023 starten de werken voor de nieuwe jeugdlokalen. De in gebruik name van de nieuw lokalen wordt ingeschat tegen september 2024.

Tijdens het persmoment werd de overeenkomst tussen gemeente, parochie en KLJ Vlezenbeek eveneens door alle partijen plechtig ondertekend.
Toelichting overeenkomst:
• De Parochie
– Doet afstand van de bestaande lokalen/containers aan de gemeente
– Stelt de betaalde waarborg van 5000 euro van KLJ Vlezenbeek (voor herstelling en afbraak) ter beschikking van KLJ Vlezenbeek. KLJ Vlezenbeek maakt dit bedrag over aan KLJ Bouw voor de inrichting van de lokalen en de installatie van de keuken.
• De gemeente
– Neemt sloopkosten van de containers op zich.
– Investeert in de nieuwe lokalen en stelt ze vanaf de voorlopige oplevering via een erfpachtovereenkomst ter beschikking voor minstens 35 jaar aan KLJ Bouw
• KLJ Bouw
– Staat in voor de inrichting van de lokalen en voor de installatie van de keuken.

De KLJ-werking zal ook tijdens de bouwfase verder lopen. Ze zullen afspreken aan de kerk van Vlezenbeek en de activiteiten zullen doorgaan op de speelplaats van de Ave Maria Basisschool, op grasvelden en weides in de buurt en op andere sites van de gemeente zoals Zonnig Leven.

Het gemeentebestuur heeft Haviland aangesteld voor de begeleiding en projectcoördinatie doorheen het volledige bouwtraject. Voor het ontwerp, de stabiliteit en de technieken doen we een beroep op ARK architecten. De aannemer die de uitvoering van de werken voor zijn rekening zal nemen, is De Brandt nv.
De gemeente investeert 1.598.310 euro voor de nieuwe lokalen en de sloopkosten. KLJ Bouw staat in voor de inrichting van de lokalen en voor de installatie van een keuken. Bij dit project wordt ook zo veel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid.
Voor de uitvoering van de werken is een termijn van 200 werkdagen vooropgesteld.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Met dit project investeert de gemeente in de toekomst en in de jeugd!

Bart Keymolen, schepen van jeugd: “Een goede locatie met een goede infrastructuur is de basis om een goede jeugdwerking te kunnen uitbouwen. Het mooie project waar we deze zomer mee zullen starten, is een pareltje dat ontworpen is  voor en vooral ook DOOR onze jeugd. Een goede samenwerking met onze lokale afdeling ligt mee aan de basis van dit ontwerp. De noden en behoeftes van de toekomstige gebruikers krijgen maximaal een antwoord in de nieuwbouw. Dat de ontwerpers zelf een rijk verenigingsleven hebben gekend, merk je duidelijk in de visie. We hebben samen een heel traject gelopen en binnen dat traject ook bergen verzet. Van draagvlak en overeenkomsten vinden met alle actoren van de parochie tot het aanpassen van de bouwvoorschriften om zo uiteindelijk een project mogelijk te maken. Dit was ook niet mogelijk geweest zonder het engagement van oud-leiding die VZW bouw opgericht hebben die de noodzakelijke constante biedt. Ook de mensen van de parochie en de kerkfabriek die dit project mee gesteund hebben en de nodige overeenkomsten hebben gemaakt verdienen eeuwige dankbaarheid. Het is onze ambitie om elke jeugdbeweging te kunnen huisvesten in waardige gebouwen. Onze Jeugd en bij uitbreiding het hele verenigingsleven vormen het cement van onze samenleving!

An Speeckaert, schepen van gebouwen: “Vlezenbeek is een hechte gemeenschap met een bruisend verenigingsleven. Wij willen dat als gemeente mee ondersteunen door te investeren in nieuwe lokalen voor KLJ. We hebben als lokaal bestuur meteen werk gemaakt om te investeren in nieuwe kwaliteitsvolle jeugdlokalen op deze prachtige site in Vlezenbeek, want de oude containers waarin de jongens en meisjes van KLJ gehuisvest waren, zijn dringend aan vernieuwing toe. Er wordt vooral ingezet op kwaliteitsvolle en duurzame materialen, op toegankelijk sanitair en polyvalent gebruik van lokalen. Het feit dat we nu concreet kunnen starten met de werken is te danken aan de goede samenwerking, die we konden opzetten met de verschillenede partners, waaronder ook KLJ en KLJ Bouw. Ik wil hen bedanken voor dit engagement. We kijken al uit naar vele spelende KLJ-jongens en -meisjes in en rond de nieuwe lokalen in september 2024.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
26/03/2022 – infomoment plannen jeugdlokalen Vlezenbeek in aanwezigheid van minister van jeugd Benjamin Dalle
09/10/2018 – KLJ Vlezenbeek wil eigen jeugdlokalen bouwen

%d bloggers liken dit: