SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuws uit de gemeenteraad van 27 april 2023.

• Opmaak RUP Zenneveld – Kleine Kolder – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De opdracht bestaat uit het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zenneveld-Kleine Kolder. Het doel van het RUP is het vervangen van een deel van het BPA Zenneveld-Kleine Kolder in functie van een verantwoorde ruimtelijke en stedenbouwkundige invulling.

• Opmaak RUP Laekebeemd – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De opdracht bestaat uit het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Laekebeemd.
Het doel van het RUP is het herbestemmen van de volgens het gewestplan als Zone voor KMO bestemde site Fabriekstraat 245 te Ruisbroek naar een gemengd woonproject.

%d bloggers liken dit: