ZUUN: – Op basis van het onderzoek van het studiebureau Arcadis zijn enkele aanbevelingen geformuleerd om het parkeren in de wijk Wilderveld te optimaliseren. Zo werd aangegeven dat het intekenen van parkeervakken een mogelijkheid biedt om het langsparkeren beter te ordenen. Zo vermijdt men dat wagens ver uit elkaar parkeren en de beschikbare capaciteit te weinig benut wordt. De dienst Mobiliteit maakte een voorstel voor de Platanenlaan om de parkeerplaatsen in te tekenen.

1 comment

  1. Eindelijk, de mensen begonnen zelf al lijnen te tekenen op de straat. Waar er normaal 4 wagens konden staan, konden er vaak in de praktijk maar 3 wagens staan omdat ze verkeerd geparkeerd stonden met te veel plaats tussen de wagens. Met de lijnen zullen er terug meer wagens parkeerplaats vinden.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: