2022-10-28-gemeentehuisSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad keurde donderdag een voorstel van de meerderheid goed, om ouders van kinderen die huiswerkbegeleiding nodig hebben daarvoor € 1 per kind en per half uur aan te rekenen.
Open VLD en Groen Sint-Pieters-Leeuw stemden tegen, Vooruit heeft zich onthouden.

Voor gezinnen met twee zulke kinderen komt dat al snel neer op € 40 per maand.” zegt Open Vld gemeenteraadslid Kathleen D’Herde. ” Kinderen die zulke begeleiding nodig hebben, komen vaak uit kansarme gezinnen of gezinnen waar de ouders geen Nederlands spreken. Open Vld vindt dat vele gezinnen het op dit ogenblik al moeilijk genoeg hebben. Het lijkt ons ook verstandiger om de integratie van kinderen uit anderstalige gezinnen aan te moedigen i.p.v. ze te belasten“.

Reactie Schepen van onderwijs, An Speeckaert:
De reden waarom wij een vergoeding vragen is omdat huiswerkbegeleiding begeleid wordt door vrijwillige leerkrachten of mensen met een pedagogische achtergrond die we een vergoeding betalen. Dat rekenen we door aan de ouders. Vroeger betaalde je sowieso 2 euro per uur. De beslissing die donderdag werd goedgekeurd is om dat aan te passen naar 1 euro per half uur omdat we merken dat een uur bij jonge kinderen te lang is.
Het zou niet logisch zijn dat kinderen die niet in aanmerking komen voor de huiswerkbegeleiding ( vb omdat ouders Nederlandstalig zijn) naar de betalende naschoolse opvang moeten en dat we huiswerkbegeleiding gratis zouden aanbieden .
Ouders met financiële problemen kunnen steeds terecht bij het sociaal huis voor financiële ondersteuning.”

%d bloggers liken dit: