VLEZENBEEK: – In de week van 17 oktober 2022 wordt het gewapend asfalt op de Pedestraat verwijderd.

Update 17/10/22: – Uitgesteld door ziektes bij de aannemer.

De Pedestraat is van oudsher een betonbaan. 23 jaar geleden werd deze overlaagd met asfalt om het rijcomfort te verbeteren ,maar vooral ook om de lawaaihinder naar de woningen te beperken. Een werkwijze die reeds op meerdere plaatsen werd toegepast.

De gemeente plant om de oude asfalt weg te halen en de straat te voorzien van een nieuwe laag asfalt. In normale omstandigheden wordt de oude asfalt afgefreesd en gewoon vervangen door nieuw asfalt. Op de pedestraat is het echter iets complexer.
Bij de overlaging 23 jaar geleden werd in samenspraak met OCW (onderzoekscentrum voor de wegenbouw) gekozen om een teststrook van 500 meter uit te voeren in gewapend asfalt. Een techniek die zijn kwaliteit intussen heeft bewezen en de levensduur merkelijk heeft verlengd.
Echter door de wapening in het asfalt kan in die zone van de test de frees niet gebruikt worden en zal de aannemer op traditionele wijze de laag moeten verwijderen .
In de week van 17 oktober 2022 zal de aannemer de werken aanvangen. Er wordt geschat dat deze klus een 4 tal werkdagen in beslag zal nemen.

Zodra de asfalt is verwijderd zal het OCW metingen doen naar de stabiliteit van de oorspronkelijke betonplaten. Op basis van die metingen zullen we de oude betonplaten waar nodig opnieuw stabiliseren alvorens de straat opnieuw te asfalteren.

Het nieuwe asfalt wordt voorzien in het voorjaar van 2023.
In tussentijd zal men kunnen blijven rijden op het oorspronkelijke betonnen wegdek.
De werken zullen maar zeer beperkt hinder met zich meebrengen.

%d bloggers liken dit: