VLAAMS-BRABANT / VLEZENBEEK: – Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven start, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, met een begeleidingstraject in 2 Vlaams-Brabantse kinderdagverblijven, nl. Hotel Samson in Vlezenbeek en Ketteflet in Leuven. De bedoeling is er de kinderbegeleiders te ondersteunen in de Nederlandse taalstimulering bij anderstalige baby’s en peuters.

Zo’n begeleidingstraject duurt zo’n half jaar en bevat de volgende onderdelen:
• Een inhoudelijke sessie over het stimuleren van taalkennis voor alle kinderbegeleiders van het kinderdagverblijf
• Twee videocoaching-sessies voor alle kinderbegeleiders op de werkvloer.
​Hierbij observeert de coach van het CTO de kinderbegeleider op de werkvloer.
​In het reflectiegesprek krijgen de kinderbegeleiders tips om verder te werken aan hun ondersteuningsstijl om zo nog meer het Nederlands te stimuleren bij de kleine kinderen
• Een afsluitend kernteamoverleg

De twee kinderdagverblijven waar dit traject wordt opgestart zijn het kinderdagverblijf Hotel Samson in Vlezenbeek en kinderdagverblijf Ketteflet uit Leuven. Zeven andere kinderdagverblijven starten op een later tijdstip met het begeleidingstraject. Het gaat om Kraaiennestje in Kraainem, Pagadderke, Kadeeke en het Palmboompje in Halle, Sint-Jacob in Leuven, De B’Engeltjes in Herent en Piccolini in Aarschot.

“Via dit begeleidingstraject ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters. Hierdoor kan er al op heel jonge leeftijd aan het stimuleren van de Nederlandse taalkennis worden bijgedragen. Daarom investeren we 52.450 euro in deze trajecten voor 9 kinderdagverblijven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

​CTO en provincie: partners in begeleiding kinderdagverblijven
Via deze verkorte begeleidingstrajecten van zes maanden zet de provincie Vlaams-Brabant haar partnerschap met het CTO verder in het ondersteunen van de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters.
​In het nabije verleden werden er ook al langere en intensievere begeleidingstrajecten uitgerold en werd de Toolbox ‘Taal stimuleren tijdens routines in de voorschoolse kinderopvang’ uitgewerkt. Deze toolbox is een ondersteuningspakket met achtergrondinfo, tips en materialen om de ontwikkeling van het Nederlands te bevorderen in de voorschoolse kinderopvang. Ze kan nog steeds aangekocht worden via http://www.vlaamsbrabant.be/toolbox-taalstimulering

1 comment

  1. Heel goed! De ouders zouden ondertussen ook nederlands moeten leren, zodat na het project, er kans blijft op succes.
    Is hier echt nodig om onze en andere randgemeenten vlaams te kunnen houden.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: