VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 24.228 euro aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor de opmaak van haar hemelwaterplan. Zo’n plan is nuttig voor de lokale aanpak van zowel wateroverlast als droogte.

Strijd tegen wateroverlast en droogte
​Door de klimaatverandering is ons neerslagpatroon gewijzigd. We krijgen meer hete en droge periodes met hevigere onweders in de zomer en meer neerslag in de winter.

De strijd tegen wateroverlast en droogte is een prioriteit in ons provinciaal beleid”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. “We moeten anders omgaan met hemelwater om ons aan te passen aan deze klimaatverandering. Zo moedigen we gemeenten aan om via de opmaak van een hemelwaterplan een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren. We willen de opmaak van deze hemelwaterplannen versnellen door de gemeenten hierbij financieel te ondersteunen. Daarom geven we het plan van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een subsidie van 24.228 euro.”

​Hemelwaterplan voor Sint-Pieters-Leeuw
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met Fluvius een hemelwaterplan opgesteld.

Een hemelwaterplan omvat een omschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem in verschillende deelgebieden van de gemeente. Hierbij komen de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf, erosie en infiltratiepotentieel aan bod. Daarnaast is een opsomming van de problemen in de waterhuishouding erin terug te vinden.

Het plan formuleert maatregelen om het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te houden. Het gaat hierbij onder meer over ontharding, nuttig gebruik, infiltratie, plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, inrichting van overstromingszones, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om de buffercapaciteit te verhogen.

 

%d bloggers liken dit: