ANDERLECHT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In haar arrest van 2 juni 2022 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) de omgevingsvergunning verleend door de Provincie Vlaams-Brabant voor de bouw van een landbouwloods en bijkomende verharding op een weiland gelegen naast de Vogelzangbeek, die de grens vormt tussen Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.
De Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN en bewoners in de Vogelenzangstraat zijn blij met dit arrest.

Of er nu definitief een doek valt over dit bouwproject valt af te wachten aangezien de provincie 5 maanden de tijd heeft om een nieuwe beslissing te nemen.

%d bloggers liken dit: