VLEZENBEEK: – Hilde en Charlotte starten met een nieuwe groentenboerderij in Vlezenbeek. Ze telen er groenten voor winkels en zelfoogst. Het stuk van de zelfoogstboerderij Perkuus opent vanaf 1 juni 2022. Hilde en Charlotte zoeken de komende 2 maanden 150 mensen die een oogstaandeel willen kopen voor de zelfoogst.

Wie de Plankvoetweg langs de Vogelzangbeek kent, zal er vanaf nu wat extra beweging op de velden zien. Vanaf begin maart zetten Hilde en Charlotte er voet aan wal op de gronden die de VLM beschikbaar stellen voor een korte-keten project. Hilde en Charlotte zijn twee boerinnen met een missie: een biologische groenteboerderij uit de grond stampen die krioelt van leven! Ze dopen hun project “Perkuus” verwijzend naar het rijke verleden aan kleinschalige en familiale groenteteelt bedrijven in deze streek: de boerkozen.
Perkuus zal net als de boerkozen een divers pallet aan groenten telen aan de Plankvoetweg in Sint-Pieters-Leeuw. Deze groenten worden enerzijds verkocht in lokale en Brusselse winkels en via zelfoogst via Community Supported Agriculture (CSA). CSA staat voor een boerderij gesteund door een lokale gemeenschap. Je koopt jouw aandeel in de oogst voor het komende jaar: een oogstaandeel. Hiervoor betaal je aan het begin van het seizoen je bijdrage. De boerinnen zijn zeker van een eerlijk inkomen, de groep oogsters van een rijkelijk gevuld veld met een grote variatie aan groenten. Samen delen ze daarna in de risico’s van het groenten telen maar bovenal in de rijkdom die een lokale voedselteelt met zich meebrengt.

Hilde en Charlotte organiseren de komende 2 maanden meerdere infomomenten op het veld en on-line om geïnteresseerden meer te vertellen over Perkuus. Heb je zin om zelf je groenten te oogsten wanneer het jou uitkomt? Oogsten tijdens een zondags uitstapje met het gezin maar evengoed maandagochtend snel voor het werk? Een wortel laten kraken in je mond omdat hij kraakvers is? Luchtig over het veld fladderen of helemaal opgaan in het leven van de tomaat?

Infomomenten
Online
Gemakkelijker om van thuis een infomoment te volgen? We geven jullie een virtuele rondleiding over het veld en proberen de geuren en kleuren van een jaar oogsten via het computerscherm over te brengen. Ook hier bieden we ruimte voor al jullie vragen.
Maandag 4/04 om 20u en donderdag 14/04 om 20u
Op het veld
Kom zelf kijken, horen, luisteren en proeven op het veld. We geven je al de info over een jaar oogsten op onze boerderij. We leggen het concept Community Supported Agriculture uit. We staan open voor al jullie vragen.
Zaterdag 23/04 om 10u en om 14u
Meer info, inschrijvingen en de data van infodagen op de website: www.perkuus.be

Proefproject ‘Ruimte voor voedsel’ van start in de Vlaamse Rand
In 2019 kocht de Vlaamse Landmaatschappij 7,5 hectare landbouwgronden langs de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw, pal op de grens met Anderlecht en het Brussels gewest in de Vlaamse Rand, waar de lokale afzetmarkt heel groot is.

Om korte keten en andere vormen van duurzame lokale voedselvoorziening in de Vlaamse Rand meer kansen te geven lanceerde de VLM eind 2021 een oproep naar landbouwers die daarvan werk willen maken op een deel van de aangekochte gronden.

Net voor het jaareinde selecteerde een vakjury de landbouwsters Hilde De Boeck en Charlotte Vandendriessche voor het proefproject rond korteketenlandbouw.

Hilde en Charlotte hebben grootse plannen met de ongeveer 3 hectare die ze ter beschikking kregen vanaf 1 maart. Ze legden al contacten met andere lokale landbouwers met wie ze eventueel kunnen samenwerken. Ze dopen hun bioboerderij PERKUUS, verwijzend naar de streek met een rijk verleden aan kleinschalige diverse groenteteelt op familiale bedrijven: de boerkozen.

Dit pilootproject past in de doelstelling van de VLM om een duurzame en innovatieve economie op het platteland en de peri-urbane gebieden te stimuleren, onder meer via ondersteuning van initiatieven die ruimte geven aan lokale voedselvoorziening. Hilde en Charlotte zullen de eerste jaren regelmatig rapporteren over hun ervaringen. Op basis daarvan zal de VLM haar werking rond lokale voedselvoorziening verder uitbouwen.

Aansluiting op wandelroutenetwerk
Dankzij landinrichting worden de akkers van Hilde en Charlotte toegankelijk gemaakt langs de brug over de Vogelzangbeek ter hoogte van het Erasmus-ziekenhuis. Die brug is al aangelegd, maar de trage weg die erop moet aansluiten aan Vlaamse kant, ontbreekt vooralsnog. In een eerste fase wordt die trage weg nu onverhard vrijgemaakt zodat die bewandelbaar is. In een volgende fase wordt de bestaande voetweg verlegd naar het nieuwe wandeltracé. Dat gebeurt in samenspraak met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe wandelweg vormt een uitstekende verbinding voor het korteketenproject en verbindt het wandelroutenetwerk aan Vlaamse kant en dat aan Brusselse kant. Door die ontbrekende verbinding aan te leggen breiden de wandelmogelijkheden in de streek opnieuw sterk uit.

Vanaf 2023 werkt de Vlaamse Landmaatschappij in de ruime Zuunbeekvallei aan een nieuw landinrichtingsplan in de Vlaamse Rand.
De plannen daarvoor worden uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente en heel wat betrokken partners. Ook de bevolking wordt tijdig betrokken. “We mikken op een goedkeuring van het landinrichtingsproject tegen 2026. In het kader van dat landinrichtingsplan zullen ook de gronden die de VLM in eigendom heeft langs de Vogelzangbeek worden heringericht en kunnen de gronden die Charlotte en Hilde in gebruik krijgen definitief worden overgedragen.

%d bloggers liken dit: