REGIO: – De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vragen aan de Vlaamse overheid om de regio te erkennen als centrumregio. Op de Burgemeestersconferentie van 30 maart schaarden zij zich achter een nieuwe nota die de noden, uitdagingen én kansen van de regio uitvoerig weergeeft. Het antwoord op die gemeenschappelijke uitdagingen: meer samenwerking en meer middelen.

Op dit moment zijn 13 Vlaamse steden erkend als centrumstad, gemiddeld 2 per provincie. Zij krijgen extra middelen, grotendeels omwille van hun functie voor de omliggende regio en de specifieke grootstedelijke uitdagingen”, stelt Koen Van Elsen, voorzitter van Toekomstforum Halle-Vilvoorde en burgemeester van gemeente Asse, “In Halle-Vilvoorde is er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel. We vormen een soort buffer voor de rest van Vlaanderen en vangen veel grootstedelijke druk op door onze centrale ligging vlak naast de hoofdstad en het gewest Brussel. Dat maakt dat elk van onze 35 lokale besturen in meer of mindere mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken.”

Gedeelde uitdagingen
De nota ‘Centrumregio Halle-Vilvoorde’ toont uitvoerig de gemeenschappelijke uitdagingen waarmee de 35 lokale besturen geconfronteerd worden. “Indicatoren zoals bevolking, wonen, onderwijs en landgebruik wijzen duidelijk op een stevige verstedelijkingsdruk in de hele regio Halle-Vilvoorde. De gemiddelde cijfers zitten zelfs bij de top van de Vlaamse gemeenten. De impact is minstens vergelijkbaar met de situatie in de huidige centrumsteden en meer uitgesproken dan in de kustregio, die vandaag als specifieke regio erkend en betoelaagd wordt. Alleen al de forse demografische groei in Halle-Vilvoorde veroorzaakt grote gevolgen op vlak van onze voorzieningen, denk maar aan kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobiliteitsinfrastructuur, veiligheidsorganisatie, arbeidsmarktondersteuning.”

Gedeelde identiteit
“Die verstedelijkingsdruk heeft een bijzonder effect. Samen met de vorm en de ligging van de regio zwengelt het een duidelijke, gedeelde identiteit aan. Dat is zo voor de Vlaamse Rand en voor almaar meer gemeenten in een tweede, bredere gordel rond Brussel. De intensiteit van sommige uitdagingen verschilt van gemeente tot gemeente, maar dat doet geen afbreuk aan de samenhang. We zijn en voelen ons één centrumregio.”

Kansen
De nieuwe nota duidt ook de kansen aan. “Ons arrondissement heeft de grootste ‘groene druk’, dat is de verhouding tussen het aantal minderjarigen en de 20 tot 64-jarige – zeg maar de mensen op arbeidsleeftijd. Dat wijst op een groot toekomstig potentieel. Er zijn zeker mogelijkheden om extra financiering naar de regio Halle-Vilvoorde te krijgen. Denk maar aan het Vlaamse Randfonds of de ondersteuning in het kader van het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers, waarvoor nu al minstens 8 gemeenten uit onze regio in aanmerking komen. Maar dat zijn – in verhouding – druppels op een hete plaat. Er zijn structureel middelen nodig, voor de hele regio.”

Samen sterk
“We willen vandaag duidelijk maken dat we willen samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen, schouder aan schouder met alle 35 lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom gaan we eerst en vooral voor die erkenning als centrumregio. We tonen ook dat we daarvoor hulp nodig hebben, in de vorm van structurele middelen om onze regio te doen groeien en bloeien.”

%d bloggers liken dit: