SINT-PIETERS-LEEUW: – Het lokaal bestuur kon recentelijk twee verkoopakten van het kasteel Coloma uit 1611 aankopen op de veiling van Arenberg Auctions. Het zijn unieke historische documenten, daterend uit het begin van de 17de eeuw, die iets vertellen over de geschiedenis van dit belangrijke publieke domein in het centrum van onze gemeente.

Deze akten beschrijven de verkoop van het domein van de Brusselse patriciërsfamilie Van den Hecke aan Antonio Suarez de Arguello en zijn echtgenote Theresia de Arce y Ponce. Zij waren niet de minste, want Antonio was op dat moment privésecretaris van landvoogd Albrecht. Die heerste op dat moment, samen met zijn echtgenote Isabella, over de Zuidelijke Nederlanden.
Een aantal lokale heemkundigen en leden van de werkgroep Streek- en Volkskunde stelden het lokale bestuur van deze veiling op de hoogte. Dankzij hun alertheid kon het bestuur de akten in de wacht slepen voor een bod van 2.400 euro.

Joris De Beul is één van deze heemkundigen en tevens auteur van een uitgave van Lewe over de schepenbank van Sint-Pieters-Leeuw. Hij wijst erop hoe belangrijk het is dat deze akten in het publieke domein komen:
Wanneer een belangrijk archiefstuk met betrekking tot de geschiedenis van dit gebouw door een veilinghuis te koop wordt aangeboden, is het aanbevelingswaardig dat de gemeentelijke overheid poogt dit aan te kopen. Hierdoor wordt de kennis van de geschiedenis van het kasteel verder uitgebreid en vormt het een aanvulling op de reeds aanwezige archiefstukken m.b.t. het kasteel en haar bewoners. Vervolgens kunnen deze documenten op een veilige manier toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek en verdwijnt het niet in een lade van een verzamelaar, want dergelijke stukken zijn zeer gegeerd. Door deze archiefstukken wordt de informatie omtrent het kasteel uitgebreid en het cultuurhistorisch belang van het gebouw onderstreept.”

Ook Raf Meert, auteur van Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw, onderstreept het belang van deze stukken voor de gemeentelijke geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van het kasteel Coloma in het bijzonder:
De documenten markeren een belangrijk scharnierpunt in de geschiedenis van Coloma en geven ook de bijzondere toestand van het kasteeldomein weer. Lange tijd werd voorgehouden dat Coloma ontstond uit een oud, middeleeuws domein met een verdedigingsburcht. Maar het tegendeel blijkt waar. Wat vandaag een natuurlijk geheel lijkt, werd in verschillende percelen en op verschillende tijdstippen door de opeenvolgende eigenaars aan het domein toegevoegd. Coloma werd op een braak terrein opgericht. Rijke Brusselaars lieten in de onmiddellijke buurt van stad een buitenverblijf inrichten, waar ze vooral tijdens de zomermaanden vertoefden. Dat had in de eerste plaats een praktisch nut: in een tijd waarin riolering en bewaartechnieken nog weinig performant waren, ontvluchtte al wie het zich kon veroorloven de stank van de broeierige stad.”

Hoewel de akten meer dan 400 jaar oud zijn, zijn het perkament en de inkt nog in zeer goede staat. Omdat de akten eeuwenlang opgeplooid bewaard zijn, zal het lokaal bestuur wellicht actie ondernemen om de documenten professioneel te laten gladstrijken. Nadien hopen we de akten open te stellen voor een breed publiek in het vernieuwde landhuis De Viron.
Jan Desmeth, burgemeester en bevoegd voor Erfgoed: “We zijn onze tipgevers dankbaar, want zonder hen hadden we dit nooit op de kop kunnen tikken. Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die ons zijn voorgegaan, verbeterd en vermeerderd, over te dragen aan de geslachten die na ons komen.

Op 18 december 2021 bood Arenberg Auctions twee verkoopaktes van het kasteel Coloma aan op hun veiling.  https://www.auction.fr
Lot 680: Two deeds of sale of properties in Sint-Pieters-Leeuw. 16 Sept., 9 Nov. 1611 2 pcs, folio (35 x 25 cm): 8, 6 ff., on vellum, in French and Dutch, pendant seals. Sale by Léonard Vandenhecke of the castle and properties inherited from his father to Antonio Suárez de Arguello, private secretary to Archduke Albert, and his wife Teresa de Arce y Ponce. The Archduke liked the castle of Sint-Pieters-Leeuw so much that he nicknamed it “La Joliette”.
Ref. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, I:99-100.

%d bloggers liken dit: