SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE (jaargang 40 nr.4), Tijdschrift van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde: “Memorabele momenten in Sint-Pieters-Leeuw” van Rudi Stiens en Jan De Backer.

Deze Lewe is een wat apart nummer, omdat hij niet handelt over één specifiek thema. Het was ons al vaker opgevallen dat we soms onderwerpen hadden die werden opzij geschoven met de opmerking “dat is te weinig voor een Lewe”. Zo groeide de idee om al deze punten eens samen te bundelen in één Lewe die we de titel gegeven hebben “memorabele momenten in Sint-Pieters-Leeuw”.

Jan De Backer: “Zoals gezegd zijn de items op zich te beperkt om er een volledige Lewe aan te wijden, maar ze verdienen het wel om op een correcte wijze te worden herinnerd. Voorbeelden zijn de sluiting van Michelin, de laatste boerentram, de jazzavonden bij Moriau, de eerste keer een Gouden Schoen voor een inwoner, de Leeuwse Pijl, Chiro Snoopy in het Guinness Book of Records, een zware schoolbrand in Zuun, de mast als ongevraagd lokaal ‘monument’, cinema Minerva als laatste lokale bioscoop van Vlaams-Brabant en nog zoveel meer.

Bij de meeste van deze onderwerpen hebben we spontaan een herkenning. Dat verraadt dat ze de vergetelheid van de tijd hebben overleefd en bijgevolg toch een mate van relevantie hebben, het ene ongetwijfeld al meer dan het andere. Er vandaag op terugkijken biedt ook de mogelijkheid er een duiding bij te geven: bijv. in welke mate heeft deze gebeurtenis sporen nagelaten of zou het vandaag ook nog altijd speciaal zijn…

Het geheugen is evenwel een onzekere informatiebron wanneer het de basis moet vormen van juiste gegevens. Cijfers en impact hebben de neiging groter te worden, het verhaal wordt vaak kleurrijker.

In de inleiding van het werk heb ik daarom geschreven: “Relevante gebeurtenissen verdienen beter en daarom wil deze Lewe ze tegelijk beschermen tegen het risico van de vergetelheid en tegen de creativiteit van de fantasie.” Dat vat het wellicht nog het beste samen.”

Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329
Meer info bij secretaris Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: