REGIO: – In 2019 lanceerde vzw ‘de Rand’ Boest! – samen scoren met Nederlands om sportclubs te ondersteunen in het omgaan met Nederlands en andere talen in de club. Het uitgewerkte materiaal (filmpjes, tips, getuigenissen, voorbeelden …) is gebundeld op http://www.boestjesportclub.be. In 2022 wordt de website verder aangevuld met extra informatie. Naast het aanbieden van info waarmee clubs zelfstandig aan de slag kunnen, ondersteunt en begeleidt vzw ‘de Rand’ ook trainers op het sportveld zodat ze kunnen vasthouden aan 1 gemeenschappelijke sporttaal.

Wouter De Craen, Jeugdvoorzitter en verantwoordelijke KV Zuun Academie: “Zoals u weet, zet KV Zuun de laatste jaren sterk in op taal en integratie via onder meer taal- en voetbalstages voor jonge spelers. Tot nog toe hadden we echter geen aanbod voor onze trainers en medewerkers.
We waren dan ook zeer enthousiast toen we dankzij de samenwerking met VZW De Rand de kans kregen om onze trainers in te schrijven in een taaltraject Nederlands op maat. Drie trainers van KV Zuun schreven zich in en waren zeer enthousiast over de aangeboden cursus. Wij hopen dan ook dat er ook een tweede helft mag volgen!”

Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen voor wie de taal aan het leren is. Dat is een interessant gegeven omdat we weten dat vooral kinderen onbewust veel taal in de vrijetijdssfeer oppikken. In een sportclub liggen dus heel wat kansen voor de spelers, de ouders en de trainers. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt hierin vandaag 9 sportclubs, o.a. via workshops, coaching, intervisie

Bij die ondersteuning op het veld stelt ‘de Rand’ vast dat er in voetbalclubs in de Vlaamse Rand trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dit zijn meestal kwalitatieve én pedagogisch geschoolde trainers. En omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom dacht vzw ‘de Rand’ met enkele andere partners na hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.
Samen met CVO Crescendo én met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zette ‘de Rand’ dit najaar een pilootproject ‘voetbaltraining in het Nederlands’ op. Dat is een specifieke verkorte NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) voor anderstalige voetbaltrainers. In deze praktische cursus van 20 uur ligt het accent op voetbaltechnische woordenschat, grammatica in voetbalcontext én oefenkansen Nederlands benutten in de club. De deelnemers sloten dit pilootproject succesvol af met een praktische oefensessie op het voetbalveld. Na evaluatie wordt nu bekeken of het zinvol is om hier voor de deelnemers een vervolg aan te breien en eventueel een gelijkaardig pilootproject elders in de Vlaamse Rand op te zetten.

Om ook anderstalige trainers te ondersteunen die zelf aan de slag willen met het Nederlands in de voetbalcontext, ontwikkelt ‘de Rand’ in samenwerking met Voetbal Vlaanderen een bundel Training geven in het Nederlands. Die bundel richt zich naar anderstalige trainers met basiskennis Nederlands en is een extra ondersteuningsmiddel in hun voorbereiding van trainingen en wedstrijden. In de bundel vinden trainers de belangrijkste voetbalwoordenschat en krijgen ze tips hoe ze voetbalinstructies in het Nederlands formuleren. Er zijn ook enkele oefeningen om de woordenschat en grammatica in te oefenen én een sjabloon waarmee de trainers hun trainingsvoorbereiding kunnen uitwerken met aandacht voor het Nederlands.

%d bloggers liken dit: