SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de raadscommissie van donderdag 14 oktober werd het jaarverslag van de politie en de gemeenschapswachten toegelicht. Opvallend hierbij is dat de 6 gemeenschapswachten uit Sint-Pieters-Leeuw samen met de lokale politie, in het coronajaar 2020, ongeveer 2.150 GAS-overtredingen vaststelden. Het gaat om inbreuken zoals o.a. sluikstorten en hondenpoep, parkeerinbreuken, nachtlawaai, beschadigingen. Er werden 372 overtredingen tegen sluikstorten opgemaakt.

We hebben van de strijd tegen sluikstorten en langparkeerders van buiten de gemeente een prioriteit gemaakt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.” aldus burgemeester Jan Desmeth. “We gaan verder op de ingeslagen weg om duidelijk te maken dat we geen zwerfvuil dulden in onze mooie gemeente”.

De vaststellingen gebeuren door de gemeentelijke gemeenschapswachten. De uitspraak over het bedrag van de GAS-boete gebeurt nadien door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar, die tewerkgesteld is bij Haviland en dit omwille van de scheiding der machten.

Sint-Pieters-Leeuw is er één van de meest actieve gemeenten in de strijd tegen het sluikstorten.

Sinds 2020 zijn er 6 gemeenschapswacht-vaststellers in dienst bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Zij hebben allen de opleiding gemeenschapswacht gevolgd alsook de opleiding tot GAS-vaststeller en vaststeller stilstaan en parkeren.

Bij de start van de dienst gemeenschapswachten vroeg het bestuur om 60% van de tijd te spenderen aan preventie en andere taken, en 40% aan handhaving. Die opdracht voeren ze uit in 6 domeinen:
• Wijktoezicht
Zichtbaarheid en aanwezigheid in de verschillende wijken is hier van belang. Dit heeft over het algemeen een preventief, ontradend en sensibiliserend karakter. Zij zijn het aanspreekpunt voor de burger en geven informatie. Verder geven zij meldingen door aan de juiste diensten zoals problemen met de weginfrastructuur, sluikstort… en spreken zij mensen aan om zich in regel te stellen. Een voorbeeld hiervan is het snoeien van een haag die voor overlast zorgt op het openbaar domein.
• Scholen
De belangrijkste taken die de gemeenschapswachten uitvoeren voor de scholen zijn enerzijds (fiets)begeleidingen binnen de politiezone en anderzijds aanwezigheid bij het begin en einde van de schooldag. Zij stonden in totaal 501 keer aan de verschillende scholen in onze gemeente.
• Markten en evenementen
In de coronaperiode lag de focus hier op samenscholingen en het dragen van het mondmasker.
• Meldingen
Sinds januari 2021 gebruiken zij hiervoor een eigen applicatie. Met enkele klikken wordt de melding doorgegeven aan de juiste dienst.
De meeste meldingen gaan over het algemeen over sluikstort, problemen met de weginfrastructuur (bv.: put in de weg, kapot paaltje) of over verkeersborden.
• Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
In Sint-Pieters-Leeuw bestaan er vijf soorten GAS-inbreuken:
– GAS 1 gaat over inbreuken zoals sluikstort en hondenpoep
– GAS 2 en 3 zijn gemengde inbreuken en enkel vast te stellen door politie zoals nachtlawaai en beschadigingen, diefstal enz.
– GAS 4 gaat over parkeerinbreuken
– GAS 5 is er voor snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50 km/u (invoering in 2022).
• Verkeer
– Blauwe zone
De gemeente heeft verschillende locaties met een blauwe zone. Je vindt de blauwe zones in Ruisbroek, aan de Rink, het Weerstandsplein en de Dikke Linde.
In 2020 werden er 2.211 vaststellingen gedaan (2019: 2.415) op de verschillende locaties.
– Parkeerinbreuken
In 2020 werden er 1.169 parkeerinbreuken vastgesteld. In 2019 waren dit er 419. Dit lijkt een grote stijging, maar sinds 2020 wordt er nog meer aandacht gegeven aan dit topic.

Met een streng maar rechtvaardig beleid en de focus op properheid en normen en waarden, dat vat het best samen hoe we het aangenaam samenleven willen bevorderen!”, besluit Jan Desmeth, burgemeester.

%d bloggers liken dit: