BRUSSEL: – Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 8 oktober de ordonnantie die het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreidt, goedgekeurd. Deze uitzonderlijke maatregel wordt ingevoerd voor een duur van drie maanden van 15 oktober tot 15 januari 2022. Zij zal elke maand in het licht van de epidemiologische situatie worden geëvalueerd. Indien die situatie het vereist, is een verlenging mogelijk.

De in de ordonnantie vermelde sectoren waarop de maatregel van toepassing is, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord staan opgesomd, meer bepaald:
• de dancings en discotheken (al sinds 1 oktober);
• de restaurants en cafés (met uitzondering van de terrassen waarvoor de geldende regels van toepassing blijven);
• de sport- en fitnesscentra (buitensporten met minder dan 200 personen vallen daar niet onder);
• de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
• de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken);
• de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen;
• massa-evenementen: vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten;
• de hotels, maar dan enkel voor hun restaurant- en caféactiviteiten en voor beurzen en congressen.

Het Covid Safe Ticket moet in alle sectoren en tijdens alle evenementen waarop het van toepassing is, worden voorgelegd door de bezoekers/klanten vanaf 16 jaar; en door personen vanaf 12 jaar die massa-evenementen of residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen (rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, …) bezoeken.

Het gebruik van het CST mag echter nooit verplicht worden gemaakt voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk, de bank, enzovoort.

%d bloggers liken dit: